woensdag 3 maart 2010

Lesje embryologie van de Islam - de moeite waard

De Islamitische visie op het ongeboren kind wordt bepaald door wat de Koran en de Ahadith (dat is het meervoud van Hadith) daarover zeggen. De Koran zegt dit, in Surah 22.5 (zie Arabische tekst hieronder) in de vertaling van Fred Leemhuis:
…Wij hebben jullie geschapen uit aarde, daarna uit een druppel [zaad], daarna uit een bloedklonter en daarna uit een klomp vlees geschapen…
Dit zijn dus de primaire stadia waarin een embryo zich ontwikkelt volgens de Koran. Er is een stadium van een druppel (nutfah), daarna die van een bloedklont (alaqah) en daarna van een klomp vlees (mudghah). Er zijn meer verzen in de Koran die over dit thema spreken; ze voegen geen andere informatie toe aan Surah 22.5.

In de Ahadeeth wordt meer informatie gegeven. Vooral Bukhari en Muslim zijn instructief. Wat die over dit thema schrijven, is consistent met de Koran.


Sahih Bukhari, Vol 4, Boek 54, Nummer 430, zegt:
De apostel van Allah [Mohammed dus] zei: Een mens wordt in de moederschoot samengesteld gedurende 40 dagen, en dan wordt hij een klont van dik bloed voor een soortgelijke periode, en dan een stuk vlees voor eenzelfde periode.
Op diverse plaatsen zeggen Bukhari en Muslim hetzelfde. De embryo is eerst 40 dagen een druppel zaad, daarna 40 dagen een bloedklomp, en daarna 40 dagen een stuk vlees.

Maar de Islam heeft meer wetenschappelijk informatie over de groei van een kind in de moederschoot. Sahih Bukhari Vol 8, Boek 77, Nummer 594 zegt:
De profeet zei: “Allah heeft een engel verantwoording gegeven voor de baarmoeder, en die engel zegt: ‘O Heer, (het is) zaad! O Heer (nu is het) een bloedklomp. O Heer, (nu is het) een stuk vlees!’ En dan, als Allah zijn schepping wenst te voltooien, vraagt de engel: ‘O Heer (zal het zijn) een man of een vrouw?’”
Bukhari en Muslim herhalen deze informatie elders. Ze maken duidelijk dat een embryo geen geslacht heeft tot de fase van de mudghdah – de klomp vlees – voorbij is. Dat is dus op de 120ste dag na de conceptie.

Interessante informatie natuurlijk, vooral omdat dit direct voortkomt uit de Koran en de ahadith, die door de Islam als volledig door God geinspireerd worden beschouwd. Dan moet het wel waar zijn toch?

Geen opmerkingen: