maandag 18 oktober 2010

De prettige prietpraat van Jong en Vrij

Ik heb van de week de fundamentencursus van Jong en Vrij doorgenomen, en werd er niet blij van. Een welvaartsevangelie in optima forma, met een onwaarachtige visie op het begrip genade dat de bijbel geweld aandoet. Maar lekker is het wel, als je de bijbel vooral niet echt aan het woord laat! Waarom gebruiken ze de naam Jong en Vrij? In de dagen van Nico van Biljouw zou deze dwaling nooit zijn voorgekomen.

Geef mensen vooral geen voorschriften, maak het ze vooral prettig, en beloof ze gouden bergen, dat lijkt het 'evangelie' van Jong en Vrij. Typerend vind ik de uitleg van de gelijkenis van Jezus over het bouwen op de rots. Nadat Jezus zijn bergrede uitsprak, zei hij:
Lukas 6:47-48 Ieder die naar Mij komt luisteren en doet wat Ik zeg, lijkt op een man die een huis bouwt en eerst diep graaft om de fundering op de rots te kunnen leggen. Als bij een overstroming golven tegen zijn huis beuken, blijft het staan, want het is degelijk gebouwd.

Wat is het echt onhoudbare commentaar van Jong en Vrij daarbij?
(Doet = opbouwen, uitvoeren)
(Let op: 'Wie doet wat ik zeg' slaat niet op onze daden, maar waarmee we bouwen)

Het gaat niet om het gehoorzamen van de woorden van Jezus dus, maar om 'waarmee we bouwen'. Dat is in Jong en Vrij taal ongetwijfeld: geloven op de manier die Jong en Vrij suggereert. Precies het omgekeerde van wat Jezus zegt. Voor het gemak wordt het voorgaande vers niet geciteerd, waar Jezus, na zijn vele instructies voor een goede levensstijl, zegt: het gaat om mijn woorden doen en niet om (gelovig) Heer, Heer zeggen. Jong en Vrij vindt het doen van de woorden van Jezus blijkbaar niet zo van belang. Zijn waarschuwing voor het gevolg van niet doen wat hij zegt, past niet in de prettige levensstijl van Jong en Vrij.

Dat zou ook wel vrij onprettig zijn, want dat is moeilijk, en dan zou je wel eens het gevoel kunnen hebben dat je faalt? En dat gevoel moeten we vooral niet hebben. We moeten ons geloofsoog alleen richten op hoe God ons ziet, en Hij kijkt alleen naar ons als wedergeboren mensen. Lees maar mee:
Waar bestaat dat fundament uit en waar had Jezus het concept van een goed leven op basis van een sterk fundament vandaan?

Zijn lijden was groter dan ieder lijden, zodat Hij ons nu ook kan dragen in ieder lijden wat wij in dit leven, ter wille van de verspreiding van het goede nieuws, nog zouden moeten ondergaan.

Onderdeel van onze redding is dus de overwinning die Jezus voor ons op de duivel heeft behaald. Het goede nieuws (Evangelie) betekent dus meer dan de oplossing van ons probleem t.o.v. God. Doordat Jezus ons Zijn positie gaf, zijn we ook bevrijd van de werkingen van de duivel, in de bijbel wordt dit ook wel ‘de vloek’ genoemd.

Er vindt een –onzichtbare, maar vaak wel merkbare- geboorte in ons hart plaats, je geest wordt compleet nieuw. En die nieuwe schepping, geboren uit God, díe persoon ben je nu.

Niet langer onze daden, maar ‘de weg van Gods daden’, volledig door Hem mogelijk gemaakt. Wat betekent dat? We hebben [in een eerdere cursus] gezien, dat we op basis van ons kindschap ook erfgenamen van God zijn. Doordat we nu de juiste rechtspersoon zijn en rechtspositie hebben, zijn we nu al de onverdiende maar bevoorrechte bezitters, Gods begunstigden. Daardoor is er nu zegen beschikbaar waar wij dat nodig
hebben (relaties, werk, financien, opleiding, etc.).

Kijk eens aan. In zoverre er nog lijden voor een christen is, is dat alleen in het kader van de geloofsverkondiging. Een christen die het geloof niet verkondigt, kan een beter leven hebben. Daarmee is dus meteen een streep gehaald door elke bijbelse gedachte over vervolgd worden. Dat geldt niet voor ‘gewone gelovigen’, alleen voor de verkondigers van het evangelie.

Hadden de kerken dit voor de komst van Jong en Vrij dan allemaal niet goed door. Nee, inderdaad. Gelukkig maar dat we vandaag de dag beter weten dan de vorige generaties christenen. Beter ook dan vervolgde christenen in China, of Saoedie Arabie, of Myanmar.
In het verleden is de bijbel vaak zonder hulp van Gods Geest uitgelegd en/of toegepast door mensen die zich gelovig noem(d)en of door onwetende gelovigen. Dat heeft ertoe geleid dat veel mensen zijn afgeknapt op de bijbel en/of geloof in God. Daar is de duivel op uit. De duivel maakte in gesprek met Jezus‘gebruik’ (dus misbruik!) van Gods woord en Jezus gaf hem tegenovergesteld antwoord vanuit datzelfde woord, maar dan op de juiste manier toegepast.

Erg belangrijk dus om het onderwijs wat gegeven wordt, te toetsen op juiste uitleg en toepassing. De meest gemaakte fout in Nederland is, dat er geen verschil wordt gemaakt tussen de twee hoofdverbonden, wet en genade. Jezus is gekomen om genade te brengen, onverdiende vrijspraak en redding en in die tijd leven wij nu.

Met de komst van het genadeverbond is het verouderde wetsverbond volledig afgeschaft. Het is cruciaal dat leraars, predikers en schrijvers het nieuwe verbond dienen.

Juist onderwijs drijft vrees uit voor God, leven op aarde, toekomst en dood. Ook correctie en opvoeding door het woord (niet altijd leuk) werkt geen angst maar gezegend leven uit.
De drie hoofdkenmerken van Nieuw Testamentisch onderwijs zijn:
• Volledige -verzekering van- verwijdering van alle zonden (Romeinen 5:9, 1 Johannes 3:5)
• Bij welk ‘falen’ dan ook geen veroordeling of angst (Romeinen 8:1, 1 Johannes 4:17)
• Onverdiende gunst en overvloed (Romeinen 5:17, Johannes 10:10)

We zijn namelijk geschapen om onvoorwaardelijk geliefd te worden en geaccepteerd te zijn. Pas dan functioneren we goed. In Christus hebben we die liefde en acceptatie ontvangen, voor verleden-heden-toekomst, zonder dat we daar iets voor hoeven en zelfs kunnen doen.

God heeft ons onvoorwaardelijk lief. God vraagt dus niets van je en geeft je naast vergeving bovendien liefde, aandacht, acceptatie, hulp, gunst en beloning. We mogen dit meer en meer in alle gebieden van ons leven gaan ervaren, door de vernieuwing van ons denken. Niet langer zijn we een product van ons verleden, maar van onze nieuwe identiteit en Gods zorg. En waar we opvoeding nodig hebben, corrigeert God ons zonder afwijzing!

Lees ik dat goed? God vraagt dus niets van je? Ik word wat onpasselijk van dit soort prietpraat. Wat een postmodern evangelie voor mensen die beslist alleen maar prettige dingen willen horen. Mijn Nieuwe Testament staat vol met zaken die niet zo prettig zijn, maar die negeren we toch gewoon? Dat lijkt de Jong en Vrij truc. Verkondig alleen wat fijn is, wat mensen graag horen. In deze cursus van Jong en Vrij kom ik 10 lessen lang tegen hoe prettig God mijn leven wil maken. Zijn ze daar vergeten dat het eerste doel in het leven de eer van God is? En dat ik niet op de eerste plaats sta?

Dat God de gelovige ook alle financiele rijkdom en gezondheid garandeert, is natuurlijk logisch in dit milieu. Hebben mensen dan niet door dat ze lege beloften krijgen die los staan van de bijbel en los van de werkelijkheid? Ik snap best dat Juppen dit leuk vinden - van God mag je lekker rijk zijn en hij helpt je erbij. Mazzel jongens dat je niet in Afrika geboren bent!

Ik citeer nog eens uit deze cursus van Jong en Vrij. Bij de ‘Redenen voor God om rijke voorziening te geven’ wordt dit genoemd:
God heeft er plezier in als het ons goed gaat Toen Jezus net begon te preken, vertelde Hij al dat God niet wil dat wij in zorgen leven over onze voorziening:
Matteüs 6:31 Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” 32 – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.

Mijn vraag: Wat heeft dit met rijke voorziening te maken? God zorgt dat je genoeg hebt voor morgen. Een boterham, kleding. Dit heeft niets met rijkdom te maken.
We mogen er medegelovigen en Gods overige werk mee dienen
2 Korintiërs 9:8 God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.

‘Voldoende’ is dus het criterium. Paulus definieert dat elders met: ‘onderhoud en onderdak moet u genoeg zijn.’ Wat heeft dat met het welvaartsevangelie te maken? Ah! Maar dat zei Paulus aan Timotheus, een verkondiger van het Evangelie. Voor hen geldt het welvaartsevangelie niet. We zagen al eerder dat alleen verkondigers van het evangelie hoeven te lijden. Dan zullen de voorgangers van die Jong en Vrij gemeenten het wel beroerd hebben he?

Dit soort leiders verkopen hun volgelingen leugens. Nico van Biljouw zou zich in zijn graf omdraaien.

64 opmerkingen:

Johan / Jominee zei

Het geinige van het Jong en Vrij-evangelie is, dat het best dicht aanligt tegen het gereformeerde belijden zoals dat in de Heidelbergse Catechismus wordt uitgelegd. Met dit ene grote verschil: dat de Wet daarin "de regel der dankbaarheid" is geworden. De geboden (ook die van Jezus) houd je nu niet meer om er je plekje bij God (je eeuwige leven) mee te verdienen, maar uit dankbaarheid voor alles wat Jezus voor jou heeft verdiend zonder dat je dat verdiende.
En dat alles tot eer van God!

En tegen je zonden en zondige aard blijf je natuurlijk een leven lang vechten, al zullen ze je niet "ten dode" worden aangerekend.

Jong en Vrij biedt inderdaad een jong en vrijblijvend evangelie aan, zonder enige serieuze verantwoordelijkheid te nemen voor de naaste. Jammer...

Unknown zei

Dat ze met hun nadruk op 'genade' zich verzetten tegen wetticisme, ook dat kan ik wel velen. Maar ze hebben er spotgoedkope genade van gemaakt. het kost ons niets. En dat terwijl de Heer zelf zegt dat wie hem wil volgen zijn KRUIS moet opnemen. Hij zegt niet dat wie hem wil volgens zijn RIJKDOM en zijn GEZONDHEID moet opnemen.

Ik ben het eens met de Lutherse of Paulinische 'ruil' maar wat deze Jong en Vrij lui doen, is geloven afzetten tegen werken. Paulus zonder Jakobus, zeg maar.

mjschuurman zei

Leren ze dat echt? Je mag dus worden wie je bent. Dit is geen Paulus zonder Jakobus, maar een wedergeboorte zonder bekering.

Het Jong-Vrij evangelie lijkt in de verste verte niet op de Heidelbergse Catechismus.

Unknown zei

Ja ik wist dat ik met 'Paulus zonder Jakobus' fout zat ;-)

Anoniem zei

een rommelige manier van hun theologie uitleggen ook...

"Vergeving (betaling/afrekening) kan in de geestelijke wereld alleen door bloed. Als er voor een slecht mens betaald moet worden, dan is de prijs het bloed van een goed mens." (uit 2. waarom het kruis)

Wat een heidense mensenoffer-theorie verkondigen ze in hun prettige prietpraat... Moet ik bang worden?

Unknown zei

Ja, hun lessen zitten vol zaken waar je ?? bij kan zetten. In dit geval deed ik dat maar niet, omdat ze zich in dit opzicht niet onderscheiden van menig andere evangelische gemeente.

Maar om in je fundamenten-lessen zulke taal te gebruiken. Nou ja, voor elk wat wils zullen we maar zeggen...

Anoniem zei

"Ja, hun lessen zitten vol zaken waar je ?? bij kan zetten. In dit geval deed ik dat maar niet, omdat ze zich in dit opzicht niet onderscheiden van menig andere evangelische gemeente."

Is het zo erg gesteld?

Pijnlijk...

Klaas zei

"Daardoor is er nu zegen beschikbaar waar wij dat nodig hebben"

De gerichtheid van dit evangelie is in ieder geval goed duidelijk. Ik parafraseer dan liever Keller: God geeft je zijn zegen alleen omdat anderen die nodig hebben...

gert zei

Hoi Jos,begreep je het crypto mopje over Mabel of moet je het nog lezen?

Unknown zei

Ik begreep :-)

Paul Miller zei

De 10-delige bijbelstudie uit de tijd van Nico van Biljouw heb ik nog in mijn bezit. Oranjeachtig gekleurd in een zwarte multoband.

Zou interessant zijn de boel op systematische wijze met elkaar te vergelijken. Maar daar heb ik geen tijd voor, helaas.

Jouw voorbeelden zijn schrijnend, maar de diensten zijn best leuk en de jongelui vinden Jezus en een aanwezig zijn van discipelschap zal ik ze zeker niet ontzeggen. De wereld van geloof zit raar in elkaar. In mijn kerk wordt het zuiverste evangeie gepredikt Jos, ja echt waar, maar het condoomgebruik onder de jongelui schijnt vrij hoog te liggen. Ik wil er een fles wijn op zetten dat zulks bij Jong & vrij procentueel lager ligt. Ra, ra, hoe kan dat?

Jaap zei

Misschien dat ze bij Jong en Vrij meer risico durven te nemen vanwege Goddelijke bescherming... - of bedoelde je juist dat ze bij Jong en Vrij een hogere seksuele moraal hebben ;-) (excuseer voor het lage niveau)

Ik moet overigens zeggen dat ik zelf vanaf ca. mijn 16e me veel meer ben gaan verdiepen in het christelijk geloof door prosperity-theologie. Tegenwoordig heb ik een stuk gezondere christelijke leer, maar ik kan niet ontkennen dat juist eenzijdige (alleen genade, geen werken) en soms gedeeltelijk ketterse predikingen (word-faith predikingen) me in de loop der jaren wel gestimuleerd hebben in mijn geloof.

Door deze theologiën werd het geloof een stuk toepasbaarder voor het dagelijks leven, i.p.v. dat het geloof je alleen maar een moreel leven doet leiden met een bepaald Godsbesef en je na dit leven in de hemel doet komen. Het heeft me erg gestimuleerd om meer bijbelkennis te krijgen en me in het geloof te verdiepen (toegegeven dat niet alles even goed in context geplaatst was). Zonder deze theologiën was het geloof voor mij waarschijnlijk veel meer een bijzaak gebleven, terwijl ik nu een gepassioneerde gelovige ben. Ik heb ondertussen wel een heleboel laten vallen van deze leringen, maar in mijn geval heeft het meer goed dan kwaad gedaan. Misschien ook omdat meer welvaart voor mij nooit de hoofdzaak is geweest, maar wel een aantrekkelijk bijproduct dat motiverend werkte. Ik vermoed dat dit voor veel mensen van Jong en Vrij ook het geval kan zijn, ook al zijn er inderdaad een aantal kwalijke zaken. Hopelijk wordt men na verloop van tijd verstandiger zonder dat er al te veel schade ontstaat. Als het bij mij uiteindelijk per saldo een positieve uitwerking heeft gehad, dan sluit ik niet uit dat dit bij veel Jong en Vrij mensen ook zo zal zijn.

Paul Miller zei

Leuke reactie Jaap. Ik vermoedde al dat het ongeveer zo zou werken. De uitdaging die geboden wordt heeft klaarblijkelijk een positieve werking.
En wat die condoms betreft... Ach, ik denk waar sterke lofprijzing is de moraal als vanzelf een extra zetje in de rug krijgt.

Unknown zei

Ha die Miller

He, zie ik dat goed? Hoe meer lofprijzing hoe minder condooms? Dus bij TRIN of OPWEKKING minder hokken dan bijv in Gereformeerde Gemeente?

Naahhhhhh

Paul Miller zei

@Jos
Mijn deugd, waar gaat dit over???
Over condooms gesproken, ik heb trouwens nog een leuke website voor je: http://chiesa.espresso.repubblica.it/?eng=y

Enneh, goed hè, die gereformeerde gemeenten. Uit mijn jeugd ken ik zo'n stelletje uit Lisse. Ze hadden het er maar moeiijk mee. :-)

Ik denk dat het publiek bij Trin en Opwekking veel gemengder is (kwa kerkelijke achtergrond bedoe; ik) dan waar dan ook en minder hecht als groep.
Kijk ik naar mijn eigen kerk (Xrds), dan denk ik alleen maar dat het minder duidelijk (te zien) is waar mensen voor gaan dan bij Jong & Vrij. Uit goede bron hoorde ik een g/bewogen klacht uiten over de seksuele moraal, maar ach, ik was er niet bij hè...
Moet ik voortaan beter op mijn woorden letten?

Unknown zei

Haha Miller nee vooral niet op de je woorden letten.

Maar je stelling dat meer lofprijzing en minder condooms samengaan, zal door de RK kerk met lofprijzing worden ontvangen.

Anoniem zei

Je kan het natuurlijk ook omdraaien, waarom zou het moeilijker zijn dan Jong en Vrij het hier uitlegt?

Als ik objectief het nieuwe testament doorspit en ook de context van de teksten uit de fundamenten cursus klopt het in elk opzicht. Eigen werken is inderdaad afgeschreven binnen dit fundament, maar dat betekent niet dat er niks gebeurd. Vanuit de geest gebeurd het. Het is dus zeer zeker niet 'vrijblijvend' wat ze verkondigen. Er word gelooft dat het word gedaan door iemand anders.
Maar is dat in principe niet ook wat in de bijbel staat? Wil God dat niet voor ons? Niet richten op beloftes of eigen werk, maar je ogen richten op Jezus en dan zul je het ontvangen.
Ik vind het wel een mooie benadering.

Deze, wellicht moderne, manier van geloven in de genade van Jezus kan je liggen of niet, maar waarom negatief benaderen. Er komen veel mensen dicht bij de Heer en er gebeuren mooie dingen binnen gemeentes die de genade boodschap verkondigen.

Anoniem zei

Beste allemaal,

Ten eerste weet ik niet waar jullie je allemaal druk om maken! jullie verbannen zo een gemeente die uit het woord van God ontstaan is!

De meeste kritiek over jong en Vrij komt voort uit frustratie dat de hedendaagse kerken leeg lopen!

jullie denken dat het goed is om strakke een religieuze route te blijven bewandelen, maar daarmee doen jullie te kort aan het geschenk dat God ook voor jou heeft gegeven namelijke zijn eigen zoon!

Ik begrijp niet dat jullie alleenmaar geloven in het halve werk van Jezus. Hij is voor ons alle aan het kruis gegaan om ons vrij te maken! dat effect is nu al zichtbaar! God wil niet dat wij on rot voelen laat staan ons zelf veroordelen!
Zonde is zonde hoe groot of hoe klein, maar voor alles is Hij onze verlosser aan het kruis gegaan!

Geloof dit en leef er ook naar! Doe je dit niet dan doe je te kort aan Jezus! Jij bent vrij! Deze vrijheid is voor iedereen en is nu werkelijk al zichbaar voor wie er in gelooft!

In dit stukje tekst staat wel degelijk dat God welvaart voor ons in petto heeft.

Matteüs 6:31 Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” 32 – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden

Er staat namelijke letterlijk: Jullie hemelse Vaders weet dat alles wat jullie nodig hebben!

Vertel mij dan maar eens wat jullie nodig hebben! Het begint bij de gerechtigheid van God en daarmee zal Hij alles schenken wat jullie nodig hebben!
In deze wereld hebben wij eten, drinken, kleding ed nodig. Dit is alleen te bemachtigen doormiddel van geld.
God wil niet dat je in te korten leeft, dus ook niet financieel!!

Jullie gedachte is goed, maar alles behalve compleet en dat is jammer, want je doet jezelf te kort!

Ik kan persoonlijk getuigen van de voorziening van Jezus die ik heb ontvangen door het offer aan het kruis!

Open jullie ogen en zie!
Poets je eigen vooroordeel weg, want je komt bedrogen en bij jezelf uit! Jij, u hoeft niet meer te werken dat heeft Hij al voor ons gedaan! Het is tijd om te ontvangen! Geloof het en je zult in overvloed leven!

Overvloed in je eiegen leven, in je liefde, in je relatie en zeker ook in je financien! Alles zal overvloedigen zijn tot je overstroomt en anderen van jou mee mogen genieten en de zelfde Jezus mogen leren kennen!

Hou het niet stil voor de mensen om je heen, maar zegen daar waar nodig! Denk groot, want Hij leeft en heeft Zijn leven voor ons dus ook voor jou gegeven!

Geniet er volop van want jij bent het waard!

Tim

Anoniem zei

Beste allemaal,

Ten eerste weet ik niet waar jullie je allemaal druk om maken! jullie verbannen zo een gemeente die uit het woord van God ontstaan is!

De meeste kritiek over jong en Vrij komt voort uit frustratie dat de hedendaagse kerken leeg lopen!

jullie denken dat het goed is om strakke een religieuze route te blijven bewandelen, maar daarmee doen jullie te kort aan het geschenk dat God ook voor jou heeft gegeven namelijke zijn eigen zoon!

Ik begrijp niet dat jullie alleenmaar geloven in het halve werk van Jezus. Hij is voor ons alle aan het kruis gegaan om ons vrij te maken! dat effect is nu al zichtbaar! God wil niet dat wij on rot voelen laat staan ons zelf veroordelen!
Zonde is zonde hoe groot of hoe klein, maar voor alles is Hij onze verlosser aan het kruis gegaan!

Geloof dit en leef er ook naar! Doe je dit niet dan doe je te kort aan Jezus! Jij bent vrij! Deze vrijheid is voor iedereen en is nu werkelijk al zichbaar voor wie er in gelooft!

In dit stukje tekst staat wel degelijk dat God welvaart voor ons in petto heeft.

Matteüs 6:31 Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” 32 – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden

Er staat namelijke letterlijk: Jullie hemelse Vaders weet dat alles wat jullie nodig hebben!

Vertel mij dan maar eens wat jullie nodig hebben! Het begint bij de gerechtigheid van God en daarmee zal Hij alles schenken wat jullie nodig hebben!
In deze wereld hebben wij eten, drinken, kleding ed nodig. Dit is alleen te bemachtigen doormiddel van geld.
God wil niet dat je in te korten leeft, dus ook niet financieel!!

Jullie gedachte is goed, maar alles behalve compleet en dat is jammer, want je doet jezelf te kort!

Ik kan persoonlijk getuigen van de voorziening van Jezus die ik heb ontvangen door het offer aan het kruis!

Open jullie ogen en zie!
Poets je eigen vooroordeel weg, want je komt bedrogen en bij jezelf uit! Jij, u hoeft niet meer te werken dat heeft Hij al voor ons gedaan! Het is tijd om te ontvangen! Geloof het en je zult in overvloed leven!

Overvloed in je eiegen leven, in je liefde, in je relatie en zeker ook in je financien! Alles zal overvloedigen zijn tot je overstroomt en anderen van jou mee mogen genieten en de zelfde Jezus mogen leren kennen!

Hou het niet stil voor de mensen om je heen, maar zegen daar waar nodig! Denk groot, want Hij leeft en heeft Zijn leven voor ons dus ook voor jou gegeven!

Geniet er volop van want jij bent het waard!

Tim

Dikkie zei

@ Tim
ehh...Tim wat jij hier zegt is dus, zolang we alles maar in overvloed krijgen is het goed. En als dat niet zo is, komt dat omdat je de overwinning van Jezus niet hebt eigengemaakt.
Tja, en vooral geen moeilijke zaken op je pad krijgen. Vertel dat aan alle Christenen die niets te eten hebben en in armoede leven, `jullie doen het niet goed’, `jullie denken niet groot’, daarom krijg je dus ook niet wat je nodig hebt.

Yaed zei

@Dikkie,

De waarheid van de bijbel stel je dus onder een wereldse waarheid, waarvan je geen concrete voorbeelden weet, en je tevens niet weet wat deze mensen geloven, geef ik het zo correct weer?

Dunnie,

Unknown zei

Ik begrijp niet goed wat je zegt Yaed/Dunnie, maar de reactie van Dikkie komt me verdacht logisch en helder over.

Jong en Vrij beweert dat als je een goede christen bent, God je rijk maakt. Helder toch?

Dikkie zegt dat dit bulshit is (mijn woord) en dat dit impliceert dat iedere christen die ziek of arm is, derhalve geen goede christen is.

Deze leer van Jong en Vrij is verderfelijk. Het is onwaar en onpastoraal.

Anoniem zei

Beste Dikkie,

even een kleine reactie op jou!
Als je mijn stukje goed gelezen hebt staat er niet dat het alleen goed is als je alles in overvloed krijgt! Er staat dat je mag genieten van de Gunst van God!

Jij geeft aan dat als je het dus moeilijk hebt of tegenslagen hebt je "het" niet goed eigen gemaakt hebt! Nou ik kan je vertellen dat jij je niets goed eigen moet of hoeft te maken! Je mag leven onder de genade van God!
Hiervoor heeft Hij zijn Zoon gegeven! Het enige wat je dan moet doen is je hart open stellen!!


Voor christenen die het nu moeilijk hebben zeg ik niet dat ze het niet goed doen! Sterker nog, ik geloof dat God ook een voorzieningsplan in welke vorm dan ook voor alle mensen heeft die het moeilijk hebben! sterker nog Hij heeft een reddingsplan voor een ieder die leeft!

Met de gedachtengoed die jij hebt ga je mee huilen met de wolven en zie je alleen hoe erg alles is! Met die houding komt er niets ten goede voor deze mensen die het minder hebben! Wij als christenen uit welke hoek dan ook zijn ervoor om onze broeders te helpen!
Zegen je mede mens en laat Jezus het werk doen!

Als je hier niet in gelooft doe je het werk van Jezus te kort!


Voor dhr Strengholt,

Wat moet ik nu voor een reactie geven?!

uw citaat: "Jong en Vrij beweert dat als je een goede christen bent, God je rijk maakt. Helder toch?

Dikkie zegt dat dit bulshit is (mijn woord) en dat dit impliceert dat iedere christen die ziek of arm is, derhalve geen goede christen is.

Deze leer van Jong en Vrij is verderfelijk. Het is onwaar en onpastoraal."

Ten eerste beweert Jong en Vrij niet dat als je een goede christen bent, God je rijk maakt! Wat is een goede christen???
Jong en vrij leert je juist dat wij rechtvaardig zijn door zijn werk en het offer dat God ons heeft gegeven!
DUS LUISTER GOED ALS IK ZEG DAT NIEMAND EEN VERKEERDE CHISTEN IS!!
Ook voor broeders die ziek zijn of in armoede leven gaat een oplossing komen!
Jullie denken dat rijkdom alleen geld is! Geld is alleen maar iets wat wij als mensen nodig hebben! Rijkdom in je leven is eerst dat je weet en beseft dat je behouden bent! Dat je weet dat er geen veroordeling meer is en dat je mag leven in Zijn glorie!

Verder vind ik het grote woorden om te zeggen dat de leer van Jong en Vrij verderfelijk, onwaar en onpastoraal is!

Ik stel dan ook grote vraagtekens bij uw research over de leer van Jong en Vrij! Met deze uitspraken spreekt u letterlijk de bijbel tegen en doet u te kort aan het werk van Jezus! Erg jammer!

Tim

Marnix zei

Het verhaal van Jos M. is allereerst een commentaar, daarnaast een met weinig argumenten, en ik vind de argumenten behoorlijk emotief gesteld. Daar is niets op tegen, het maakt alleen het redelijk reageren lastig. Het loopt zomaar uit op katten, zonder dat je een ander in de ogen kan kijken of kan vragen wat-ie precies bedoelt.

Om op het onderwerp terug te komen: ik ga zelf sinds 2007 met grote regelmaat naar diensten van J&V. En ik vind het een grote verademing ten opzichte van de diensten van 'mijn' gereformeerde kerk, waar niet mijn verloste staat centraal staat, maar mijn zondige gedrag. Dat vind ik op mijn beurt kwalijk.
Ik geniet intens van de aanbidding in de diensten van J&V, het bouwt me enorm op, op een manier en een niveau dat het 'feel good' ver, ver overstijgt.
Ik spreek andere bezoekers en voorgangers, als ik uit de dienst kom, en maak zo het gemeente zijn mee. Ik heb het er erg naar mijn zin.

Op grond van het bovenstaande meen ik dat ik recht van spreken heb. En ik ben zo vrij jouw recht in deze, Jos, te betwisten, zolang je je mening niet op meer baseert dan op een internetbezoek vanuit Caïro en een samenvatting van het basisonderwijs.

Ondertussen vind ik deze tekst nog altijd erg van toepassing op situaties waarin gelovigen elkaar tot op het scherpst van de snede betwisten: 'wie niet tegen ons is, is voor ons.' En dat is niet gemakkelijk geciteerd, het komt voort uit mijn diepe zucht naar liefde en eenheid in het Lichaam van Christus Jezus.

Unknown zei

Marnix, ik baseer me op niks anders dan de fundamentencursus die je zelf online kunt lezen. Dat lijkt me toch een goede basis voor oordelen over de theologie van Jong en Vrij?

Unknown zei

Marnix, ik liep nog even over je reactie te denken gisteravond. Drie dingen.

1. Je hebt het over je Gereformeerde achtergrond. Dat je moeite hebt met dat keurslijf kan ik begrijpen - ik hoor dat uit de mond van zoveel mensen. Heb je echter niet het gevoel dat je je met de slinger van de klok wel zover mogelijk verwijderd hebt? Van de ene eenzijdigheid naar de andere?

2. Ik hecht grote waarde aan kerkelijk eenheid. En heb in die context ook echt niet veel moeite om over niet-essentiele verschillen te stappen. Ik ben priester in een Anglikaanse kerk, preek in Nederland in evangelische gemeenten, kom in Egypte in Orthodoxe kerken, en ben geen scherpslijper als het RK kerken gaat. Toch wel vrij breed. Maar J&V gaat me een mijl te ver, om de eenvoudige reden dat goede gelovige jongens en meisjes knollen voor citroenen worden verkocht. Weer zo'n beweging die opkomt en weer verzinkt, en hoeveel teleurgestelde jongeren blijven achter in de slipstream van de crash? Je hoeft geen groot profeet te zijn om dit te voorspellen.

3. Het prettige leven dat J&V belooft past wel goed bij onze tijd, maar staat haaks op de boodschap van het NT. Om dat prettige leven te verkondigen moet je de helft van het NT gewoon schrappen. Je kent al die teksten wel. Alle voorbeelden van apostelen die moesten lijden omwille van hun Heer. Gewone gelovigen die moesten lijden. Zo zit de hele kerkgegeschiedenis in elkaar. En dan komt J&V vertellen dat het eigenlijk anders zit? Dit is revisionisme van het christelijk geloof.

Anoniem zei

Beste Jos,

Ik ben niet gelovig opgevoed en ben nooit gaan geloven omdat ik het totaal niet eens was met wat alle verschillende kerken allemaal verkondigde, doch had ik ergens wel het gevoel dat er een god bestond. Het dogmatische verkondigen dat binnen kerken plaatsvind paste niet bij mijn droombeeld van wat zou god willen voor ons als mens als hij zou bestaan? Ik vond het heel gek dat mensen geloofde dat je aan bepaalde regels moet houden om iets te kunnen ontvangen.

Ik kwam in aanraking met de genade boodschap en toevallig is dat in dit geval J&V, maar er is natuurlijk niks mis met j&v. Alleen bent u het na ik begrijp niet eens met de boodschap.Ik bedoel laat mensen lekker een gemeente zijn. Er gebeuren opvallend veel goede dingen in deze gemeente en er zijn opvallend weinig 'rare' of 'foute' dingen te ontdekken. Het lijkt me erg gek om als 'christen' een kerk af te vallen die in wezen niks fouts doen als mensen. Kijk dat u het anders gelooft dat kan, maar waarom veroordelen? (Rom 8:1)

De essentie van de genade boodschap is dat het niet langer gaat om een religie. Waar het binnen veel 'christelijke kerken' vooral gaat om het gemeente zijn, het goed doen, voor elkaar zorgen. Terwijl het in feite gaat om één persoon, een relatie met diegene. Vanuit dat komt alles.

Als ik als leek, maar met dezelfde heilige geest als iemand die ervoor gestudeerd heeft, de bijbel induik lijkt mij het verhaal heel duidelijk: Door Adam kwam zonde, veroordeling en vloek. God gaf de wet om te laten zien dat een mens door adam zondig is en zich niet kan houden aan een wet. In het ot werkt hij toe naar een redding (ultiem offer). Jezus word ook wel de tweede adam genoemd en nam dus de zonde, veroordeling en vloek weer weg. Waardoor wij nu dus zijn zoals adam en eva leven voordat ze van de boom aten.
Als ik kijk in het nt nadat er redding is gekomen. Zie ik nergens duidelijk iets staan wat dit tegenspreekt. Ik kan wel heel veel teksten vinden die het wel op deze manier uitleggen. Hoe kan het dan zo zijn dat mensen anders hier nakijken? Kon ik voordat ik geloofde al niet
snappen en nu ook niet.

We doen allemaal niks fout, alleen heb ik ervaren dat je door de genade boodschap een intieme relatie krijgt met de heer, Waardoor je merkt dat er geen veroordeling is. Waardoor er door zijn werken, goede werken voorkomt uit zijn geest. En waardoor je besef heb dat je niet meer hoeft te richten op de wet of zonden omdat jezus de appel, bij wijze van spreken, weer terug heeft gehangen aan de boom van kennis van goed en kwaad. Wij leven doordat, we de geest hebben ontvangen, nu dus weer als kinderen van Hem , zoals adam en eva. Het is ook zo simpel, we hebben de geest dus je kan met god praten. Dan kan je hem dus gewoon vragen wat waarheid is?

Ik hoop op uw reactie, want ik vind het wel degelijk interessant wat andere mensen uit de bijbel halen.
Zegen!
R.

Anoniem zei

Jos M. strengholt zei: "" 3. Het prettige leven dat J&V belooft past wel goed bij onze tijd, maar staat haaks op de boodschap van het NT. Om dat prettige leven te verkondigen moet je de helft van het NT gewoon schrappen. Je kent al die teksten wel. Alle voorbeelden van apostelen die moesten lijden omwille van hun Heer. Gewone gelovigen die moesten lijden. Zo zit de hele kerkgegeschiedenis in elkaar. En dan komt J&V vertellen dat het eigenlijk anders zit? Dit is revisionisme van het christelijk geloof.""

Mag ik u vragen wat u gelooft waarom er zoveel geleden is? Vind u dan dat wij net als die apostelen moeten lijden? Staat dat dan niet juist heel haaks op de rest van het nt? Met alle teksten waarin verkondigt word dat wij in jezus christus, vrij zijn van wet, zonde , veroordeling, vloek ,ziekte etc. Als je het hele verhaallijn bekijkt word er geleden zodat wij het niet meer hoeven. Jezus zei al voordat hij aan het kruis ging tegen de apostelen dat ze vervolgd zouden worden. Maar is dat vervolgen en dat lijden iets wat God wil of is het iets wat weer een gevolg is van de fout van adam? Mensen vervolgen andere mensen? En dan naast wat er in de bijbel staat. Waarom zou god willen dat wij lijden? Wat zouden zijn beweegredenen daarvoor zijn? Wat heeft hij daaraan?
Benieuwd wat uw gedachtegang was met het stukje van uw citaat :D.
bless! R.

Paul Miller zei

Beste Anoniem,

Het zal wel aan mij liggen, maar nu lijkt het me niet zo'n geschikt moment om de discussie voort te zetten. In Egypte, het woonland van Jos, is al enige dagen een soort van revolutie gaande en het gezin van Jos woont in een wijk waar ook het e.e.a. gebeurt.
Bovendien vind ik uit je stuk een soort van sfeer van vermoorde onschuld spreken, waardoor ik ietsje pietsje geïrriteerd raak over je standpunt. Begin eens met en aantal Hoofdletters te plaatsen, daar waar ze horen. Zo sta je meer in een Traditie, als je begrijpt wat ik bedoel.
Overigens begrijp ik dat je niet op mijn reactie zat te wachten, maar ja, misschien beter dit dan geen. :-)

Anoniem zei

Mensen,

Bezoek de gemeente eens alvorens verder te discusseren!

Mijn twijfels/scepsis over Jong en Vrij werden op die manier weggenomen.

Vriendelijke groet,

Paul Miller zei

Vorig jaar, of was het al weer twee jaar geleden (?) ben ik in Amersfoort geweest en dat vond ik best tof. Preek van Willem de Vink over Romeinen. Guess what...: wet versus genade. :-)
Leuk al die spontane, moderne en enthousiaste jonge mensen te zien klappen, dansen en luisteren. Vooral ook het gezellige 'netwerken' na de dienst. Ga zo door lieve broeders en zusters.
Enneh, wie zei dan dat God wil dat wij lijden? Ik ben em even kwijt hoor. Maar goed, een punt achter deze zinloze discussie lijkt me wel prettig. Beter 'to agree to disagree.' Ik ben het in ieder geval met iedereen eens die de waarheid verkondigt; in liefde en bezonnenheid wel te verstaan!

Anoniem zei

@jack Bedankt voor je reactie.
ja inderdaad alle zegen voor Jos en fam!

haha was de 'vermoorde onschuld' zo erg? Het komt denk ik omdat ik sinds ik geloof heel veel 'aangevallen' word op wat ik geloof vaak door mensen uit traditionele kerken. Dat vind ik erg gek, maar inderdaad uiteindelijk maakt het ook allemaal niet uit, denk ik. God is en blijft gewoon heel erg gaaf!

Thanks jack ik heb weer iets geleerd , leuk! En nogmaals flinke zegen voor jos!
Groetjes R>

Anoniem zei

Jammer dat Strengholt niet meer in houdelijk is ingegaan op de laatste reacties, vooral de vraag van R. om een inhoudelijke reactie ....

Maar toch bedankt voor zoveel aandacht aan een gemeente die u eigenlijk geen aandacht wil geven ....

ik snap niet dat vooraanstaande voorgangers zo kunnen afgeven op andere geloofsgenoten.

Blijkbaar is het te moeilijk voor Strngholt om om te gaan met revisionisme; om toe te geven dat ie jarenlang op het moeilijke en moeizame spoor zat, terwijl het makkelijke spoor ernaast lag.

Denk je nou echt dat een kerk leegloopt, of bijna leeg is als de waarheid gepreekt wordt.

Succes Strengholt

Unknown zei

Zeg Anoniem, wie geeft hier nu af op wie? En je argument dat de mate waarin een kerk voller is aantoont dat die meer gelijk heeft is aardig.

In de middeleeuwen was iedereen rooms katholiek, dus dat bewijst de waarheid daarvan?

Anoniem zei

in de ME konden pastors hun poten nog thuishouden waarschijnlijk ... hehehe ... tegenwoordig hebben pastors internet om hun zakkie leeg te krijgen ...

je draait m'n woorden om: ik beweer dat een kerk niet leegloopt als er waarheid gepreekt wordt. Als een kerk WEL leegloopt, zoals bijna alle protestantse kerken in NL, kun je jezelf op z'n minst afvragen of datgene wat je preekt ook de bodschap van de bijbel is. Of je moet zo'n bord voor je kop hebben dat je denkt als enige nog gelijk te hebben :-)

Paul Miller zei

Hoe kan ik me afmelden voor het noodgedwongen meelezen van deze onzalige discussie?
Wat een kinderachtig gekissebis. Liever (waarachtige) liefde dan (de halve) waarheid...

Anoniem zei

Erik zei Zullen we meer gaan zondigen zodat we minder genade zullen ontvangen ....

Ruben zei

Grappig dat Jezus ons leerd wie oordeeld zal veroordeeld worden, en er toch onwijs veel veroordeling in zo vele berichten zitten richting een bepaalde kerk.

Als "Jong en Vrij" op hun manier wilt geloven en zichzelf er prettig bij voelen waarom laat je dit dan niet in hun waarden, ze dringen het toch niemand op? Ik vraag me af of je ook zeveel en zo mooi kan schrijven over het katholieke en protestante en greformeerde en weet ik het welke richtingen allemaal...

Feit is dat juist door dit bericht mensen sneller in aanraking zullen komen met "jong en vrij" want juist waar slecht over wordt gesproken door mensen willen andere maar al te graag onderzoeken.

Ook heel appart en bijzonder vindt ik het dat u N. van Biljouw erbij durft te betrekken, want is het geen feit dat er vele in jong en vrij zaten die exact dachten als N. van Biljouw, erg gedurft en bijzonder dat u een zeer gewaardeerd en bijzonder persoon die overleden is erbij durft te schrijven..

Jong en Vrij is voor mij een kerk zoals velen andere, het enige verschil is dat hun het op een iets andere manier geloven, gewoon een net iets andere stroming... Ik hoop dat u dat ook kan en zult inzien. Want het is toch jammer om andere kerken en gemeenschappen op hun denken aanvalt.

Zoals ik al eerder zei, dit doet u toch ook niet met alle andere richtingen van het christelijke geloof??

Anoniem zei

Jong en Vrij, tja , niets anders dan 1 van de zovele sekten in christelijk nederland, Alles is Genade maar maak wel je keus voor Jezus b, bah.
Wie de valse leer ontmaskert en het evanangelie van paulus omarmt en gelooft wat weer een Gave is opdat geen vlees zou roemen, die kan vervolging verwachten ,
Maar desondanks, Dit is een geloofwaardig woord en alle aanneming waard (want hiertoe arbeiden wij en worden gesmaad), dat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Redder is van ALLE mensen, speciaal van gelovigen.
Beveel en LEER DIT.1Timotheüs 4:9-11.
Dit wordt niet geleerd in jong en vrij, conclusie is simpel,leg je oor niet te ore bij deze valse leraren en aat je niet betoveren, ook al kietelt het nog zo de oren,
Voor wie oren heeft.
onderzoekt zelf de schriften.

Anoniem zei

Er staat ook gij zult niet oordelen!

Anoniem zei

Vreemd toch dat bijna alle christenen denken dat de heilige geest bij ze is. Jezus zei dat deze alles te binnen zal brengen wat hij ons geleerd heeft. Niet dus..want dan zouden er niet zoveel discussies zijn over wat er nu bedoelt wordt in de bijbel en hoe we deze uit moeten leggen naar waarheid.

Unknown zei

Alle christenen denken dat de heilige geest bij ze is. dat werd onderwezen door petrus en paulus en alle apostelen. maar die hadden ook wel eens flinke onenigheid over delen van de waarheid. Dus is de aanwezigheid van de geest geen garantie dat je 'alles precies weet'.

De belofte dat de geest alles te binnen zal brengen dat Jezus geleerd heeft, is geen belofte aan elke christen. dat was een belofte aan de apostelen.

Anoniem zei

Interessante discussie wel. Ik ben onlangs ook in een Jong en Vrij gemeente geweest. Jaren geleden hoorde ik ook al wat preken uit deze kring. Ik werd er niet bijster enthousiast van. Ook de atmosfeer in de kerk niet. Het 'voel je vrij' 'niets moet' en 'we veroordelen hier niemand' vond ik wat overdreven overkomen. Maar ieder zo zijn ding.

Blijkbaar voelen veel mensen zich niet geliefd en veroordeeld. Dan is JeV vast een warm bad.

Voor mijzelf is het eigenlijk wel helder. Jezus houdt van mij, ik ben gered door genade en dat is mijn fundament. Punt. En nu verder bouwen. Er staan vele richtlijnen en geboden in het nieuwe testament. Heel boeiend en interessant. Gods Geest werkt door je heen en zal je helpen naarmate jij stappen gaat zetten je ook een volwassen christen te worden.

De focus van hoe wordt jij gezegend is mij verder eigenlijk vreemd. Volgens mij gaat het er om dat de wereld om mij heen gezegd wordt met de boodschap van Jezus' liefde en genade.

Anoniem zei

opdringen kunnen ze wel heel goed. ze willen dat familie/ vrienden en kennissen erbij komen en kom je niet, dan zullen zij zeggen dat de gemeente hun familie is en zij alleen nog maar contact zullen hebben wanneer het hun uit komt. erg jammer. dat kan lang duren. over gewone dagelijkse dingen kunnen ze het haast al niet meer hebben alles echt alles draait om de gemeente heen, sociale kringen etc. ze hebben het alleen maar over de genade van God maar niet alles kan je op genade van God gooien. we zijn altijd nog mensen op deze menselijke wereld. volgens hun niet meer als je je zal aansluiten bij hen. je bent gered en hoeft geen deel meer te nemen een deze menselijke wereld. je zal hier boven staan je heb de mensen niet meer nodig. alleen nog maar je gemeente.

is dit veroordelen, ik weet het niet. zorgen maak ik me er wel om vind het steeds meer op een stekte lijken en heb heb het gevoel dat ze zich steeds meer buiten sluiten van de menselijke wereld.

Mieke zei

Wij zijn nog wel in deze wereld, maar niet meer van de wereld. Ik leef van een bijstands uitkering door een jarenlange ziekte. Maar ik ben genezen door Zijn striemen. Nu kan ik vrijwilligerswerk doen en fijn naar de sportschool en mijn sociale contacten onderhouden. Je kunt jezelf Christen noemen, maar leven naar je oude natuur/ik. De ziel zal moeten veranderen en je Geest. Vaak staan we nog met ons gezicht gekeerd vanuit de Geest naar de ziel gericht en willen daarom graag in discussie en het bij het rechte eind hebben. Maar ik ervaar vreugde en ben waarlijk Vrij door Zijn bloed.

Henry Kleine zei

"Nico van Biljouw zou zich in zijn graf omdraaien"???
Ik heb het voorrecht gehad ruim 11 jaar van mijn leven Samen te mogen werken met Nico op Vredeheim in Rockanje. Hij was als een vader vor mij. En geloof absoluut dat Nico zich zou verheugen, wanneer hij zou zien hoe Jezus wordt opgetild in Jong en Vrij anno 2012. Nico had namelijk dezelfde Passie.

Anoniem zei

Ik las net deze gesprekken tot aan de volgende post:

Jos M. Strengholt zei...
Marnix, ik baseer me op niks anders dan de fundamentencursus die je zelf online kunt lezen. Dat lijkt me toch een goede basis voor oordelen over de theologie van Jong en Vrij?

12 januari 2011 20:33

Aan u het volgende heer Strengholt,
Mensen die denken dat ze mogen oordelen stel ik voor om Matt. 7:1,2 nog eens te lezen. Elders leert Jezus ons bescheidenheid. Ik bespeur bij u geen zweem hiervan.
" ga heen en zondig niet meer".
Stephan

Unknown zei

En Stephan, je denkt niet dat we op grond van het nieuwe testament de plicht hebben om zaken te onderzoeken en te beproeven?

Jezus oordeelde continue over van alles en nog wat. De apostelen oordeelden continue over van alles en nog wat. Je leest je bijbel toch wel af en toe?

Dan weet je dat een beroep op dit ene vers dat je aanhaalt niet ter zake is. Timotheus kreeg van Paulus opdracht om in Efeze dwaalleraars te gebieden hun mond te houden. Fout van Paulus natuurlijk want je mag geen oordeel hebben over iemand die zich christen noemt?

Anoniem zei

Ik begrijp dat u ook als martelaar wil sterven, prima.
Als Paulus in de sloot springt, doet u het dan ook?
Het maakt me niet uit wat anderen doen. Dat is een zaak tussen Jezus en hen zelf. Kritiek is prima en als je denkt iemand te moeten aanspreken, ook goed. Maar Jezus zegt tegen ons: oordeel niet. Naar wie gaan we luisteren?

Unknown zei

Ja als Paulus in de sloot springt doe ik dat ook. Je hebt het door. Ik ben onderdeel van een kerk die apostolisch is.

Wat een onzin om Jezus los te maken van de apostelen. Het waren nota bene de apostelen die ons de evangelien hebben gegeven.

Jezus zegt als je twee hemden heb geef er een weg. Is dat ook de houding van Jong en Vrij?

Anoniem zei

Ik haal helemaal niemand uit elkaar, maar geef aan dat we niet allemaal het zelfde zijn. God maakte een ieder van ons uniek, met een eigen karakter en eigenschappen. Petrus en Paulus kregen ook verschillende opdrachten en gaven hier op hun eigen manier invulling aan. Dat we allen het zelfde zouden moeten handelen, dat is nog een onzin. Als Jezus ons uitgangspunt is, mogen we allemaal uniek blijven.
En wat dat laatste betreft. We doen ons best maar mijn linker hand weet soms niet eens wat mijn rechter doet! Laat staan dat ik het u hier ga vertellen.
In dat licht stuit uw hele website mij overigens tegen de borst. U moet wel erg blij met uzelf zijn.
Daarom verlaat ik deze site om niet terug te keren.
Ik wens u veel succes met uw werk in Egypte en hoop dat Jezus het gebruikt voor zijn goede zaak.
Groet, Stephan

Unknown zei

nou als je al weg bent hoef ik ook geen gedag te zeggen...

Jurgen zei

Ik het forum gelezen.

Laten we Gods woord gebruiken om elkaar lief te hebben en te bemoedigen waar dat nodig is.

Blijkbaar interpreteren we de bijbel allemaal op een andere manier. En praktiseren we dit op de manier wat daar het beste bij past.

Als we dit accepteren en elkaar als broeders en zusters zien dan zal dit forum een meerwaarde worden om te lezen.

Natuurlijk mag je een mening hebben en kritisch zijn. Maar ik zie geen meerwaarde om daar een heel forum aan te wijden?

Er is al genoeg oorlog en strijd om religie. Als we nu ook online en onderling een strijd gaan voeren, dan missen we een kans om het evangelie (wat dat volgens jou ook moet zijn) zo breed mogelijk te verspreiden.

Want hoe mooi is het wat Jezus voor ons heeft gedaan. Zijn volbrachte werk, zijn liefde voor ons! Wat een heerlijke Vader hebben wij!

Ik zegen jullie met wijsheid, liefde en kracht om dit te doen.

Met vriendelijke groet,

Jurgen

Hanna zei

Helemaal top gezegd Jurgen! Laat ieder in zijn waarde.

Sowieso begrijp ik niet wat meneer Strengholt hier mee wil zeggen. Alleen maar een kerk bekritiseren.... Ik geloof dat je zelf de bijbel eens goed moet lezen!! Waarvoor is Jezus volgens jou aan het kruis gegaan dan?
Hij is gekomen om ons te REDDEN!!!!! Van al onze zonden die we gedaan hebben en nog zullen doen. We hoeven daar niks meer voor te doen! GENADE, GENADE en nog eens GENADE!! Wij zijn geliefde kinderen van GOD!

Laat dat eens op je inwerken, en lees de bijbel nog eens heel goed na. En laat ieder doen wat hij/zij wil. Als jij gaat beginnen over Jong & Vrij ken er ook nog wel een paar over jouw kerk.. Tjongejonge. Wat heb je hier mee bereikt? Dat mensen Jong & Vrij niet meer geloven? Echt niet hoor! Mijn geloof is standvastig, en dat heeft NIETS met een kerk te maken! Het is zoals het in de bijbel staat, en de Heilige Geest leeft in iedereen. GOD heeft iedereen al uitgekozen. Nog voordat je bestond kende hij je naam! Hij telde al onze haren. Is dat geen liefde?? Hij wil iedereen als zijn kinderen.

Er is een simpele voorwaarde: ONTVANG ZIJN LIEFDE! GELOOF IN JEZUS EN HET KRUIS, DAN BEN JE GERED! GEEN TEGENPRESTATIES. WE ZIJN GERED! HALLELUJA!!!! AMEN!

Paul Miller zei

Wat ik niet helemaal begrijp is waarom iemand reageert op een blogpost van meer dan twee jaar geleden, waar die het ook nog eens niet mee eens is.
Blijkbaar circuleert dit verhaal in bepaalde kringen als de ultieme kritiek op het onderling beleden allerheiligst geloof. Ik zou zeggen, ga lekker fietsen of sneeuwballen gooien (dat kan binnenkort weer) i.p.v. een oud lijk steeds opnieuw beademen.
Niets ten nadele van de blogpost zelf hoor. :-) En als ik de laatste posting lees met het accent op genade e.d., dan komt mij dat erg Anglikaans over. In die kerk wordt namelijk ook 'gewoon' de genade gepredikt door Jezus Christus, dus waar hebben we het over?!

Unknown zei

Zeg google zoekmachine, als je naar Jong en Vrij gaat, hoorde je vast eerst bij een andere gemeente. Daar ging je weg omdat je geen commentaar had?

Met jullie halve waarheid zetten jullie je reuze af tegen andere kerken, maar ik jullie niet gewoon beoordelen op jullie theologie zoals door jullie zelf gepubliceerd?

Watje :-)

Anoniem zei

hoi allemaal,

Ik heb dit forum nu helemaal door gelezen en ik moet zeggen dat ik heb genoten van de discusie de verwijtende toon en het sarcasme wat ik hier en daar bespeur.

Voor alle anders denkenden zeg ik: dat mag het is niet fout, het is niet goed. Je mag een andere mening hebben en je mag onderzoeken hoe het nou eigenlijk zit en daar dan vervolgens je waarheid van maken. Allemaal heel gezond! Jezus houdt van ons!

Jezus is de weg de waarheid en het leven, niemand komt tot de vader dan door hem (Jezus)!

Onderzoek Jezus!
Waarom is hij aan het kruis gestorven?
Waarom houdt hij van ons?
Wat is zijn intensie?
Wie is God en hoe kunnen wij hem kennen?
Wat wil Jezus?

Allemaal vragen die ons in een zoektocht helpen om ons dichter bij de boezem van de Vader te brengen! En te ontdekken wie Jezus is.

Onderzoekt alles en behoudt het goede. Hou in je achterhoofd dat er maar 1 waarheid is en dat is Jezus die voor ons aan het kruis is gegaan omdat hij zo ongelofelijk veel van ons houdt!

Dat is de kern van het geloof en de rest kun je over discussiëren en over vechten daar zijn we over de hele wereld ontzettend goed in.. Maar vergeet de kern van het verhaal niet...,,, JEZUS!!!

Jezus ging aan het werk om ons vrij te kopen. Hij hing daar om ons vrij te kopen van alle dingen die ons in beslag namen! We hoeven ons niet op de zonden en narigheid richten en ons laten leiden door ons tranendal maar we mogen onze blik gericht houden op Jezus.. JEZUS ALLEEN!

Ik wens jullie allemaal een ontzettend gezegende zoektocht met veel goed gesprekken, respect, liefde en bovenal Jezus

Richard

Anoniem zei

Kijk richard. Jij weet waar je over praat.

Romeinen 8:1 Wie in Christus Jezus is is vrij van veroordeling

Zouden wij in plaats van mensen te veroordelen niet opzoek moeten naar die éne waarheid. Mensen veroordelen andere kerken en leren. Maar leef je geloof op je eigen manier en praat niet slecht over je medemens. Zeker niet als het ook christenen zijn. Tussen het christelijke geloof en het islamitische geloof is ook een andere leer. Daar maak je je ook niet druk om toch?

Leef je geloof, en geniet van het leven. Daarvoor is het bedoeld. En vooral, Focus op Jezus. Hij is de enige waarheid waar wij naar moeten dienen

Anoniem zei

Ik kom al meer als 15 jaar in Jong & Vrij, de zaken liggen momenteel zo:
- Ben je verdrietig, bang of onrust, etc.? Dan geloof je niet genoeg of niet op de goede manier
- Als je aangeeft dat je verdrietig, bang of onrust bent dan wordt je gecorrigeerd; 'Dat is niet de waarheid'.
- Geen gezegend leven? (geen partner, weinig geld, of niet gezond) = Geen gemeente taak voor jou, want er klopt iets niet in jou relatie met God
- Kritiek op de leiding? De duivel spreekt in jou, dit verkondigen leiders letterlijk(!)Je kan zeggen wat je wil, maar dit lijkt verdacht veel op de gevolgen die meneer Strengholt had verwacht.

Anoniem zei

Oeps, een gemeente taak mag je wel uitvoeren, maar niet eentje met geestelijke verantwoordelijkheid.


Mocht ik in het vorige berichtje een andere indruk gewekt hebben:
De leiding en gemeenteleden zijn wel integer, en over het algemeen wel oprecht anderen proberen te helpen.

Esther zei

Beste Anoniem,

Echt waar? Is dat hoe het er tegenwoordig aan toe gaat?

Ik ben een aantal jaar naar J&V geweest en ik vond het er heerlijk. Ik ben nog nooit in een kerk/gemeente geweest waar Jezus zo centraal stond/staat! Ik heb ervaren dat er in veel kerken waar ik ben geweest op de mens zelf gefocust werd (onbewust waarschijnlijk). De werken van mensen voor Jezus (evangeliseren, geven, etc), de zonden van mensen, hoe je wel/niet moet leven, etc. In J&V werd er dmv de genadeboodschap echt op Jezus gefocust. En wat was het gevolg:

- Mensen werden heel. Er zijn in veel gemeenten mensen die geestelijk verwond zijn, die de tijd niet nemen of krijgen om helemaal heel te worden. Als je je op Jezus focust en op Hem alleen en niets 'hoeft' word je heel!
- Je doet geen zonden meer. Als je je op Jezus focust dan word je zo vol van Hem. Zonden hebben dan geen ruimte meer in je leven!
- Het 'werken' komt vanzelf. Het evangeliseren, het geven, etc. Waarom? Omdat je zo vol bent van Jezus! Dat wil je delen en dingen worden in perspectief geplaatst! Want Jezus is het middelpunt van je leven!

En zo kan ik nog wel even doorgaan, maar daar is het hier niet de plaats voor. Het klopt dat de genadeboodschap zoals mijnheer Strengholt hem aanhaalde de basis was en daar was ik in eerste instantie zeer sceptisch over, maar toen ik naar een aantal diensten was gegaan zag ik dat het een prima fundament was voor mensen die oprecht een relatie met Jezus willen hebben en dat alle 'secondaire' dingen er door de liefde voor Jezus als vanzelf waren.

En natuurlijk is het een goede voedingsbodem voor mensen die op een makkelijke manier een plekje in de hemel proberen te krijgen. Maar zijn dat soort mensen er niet in elke kerk?

Inmiddels ga ik naar de kerk van mijn man en ben ik nu zo'n 2 jaar niet in J&V geweest. Mocht het er aan toe gaan zoals de laatste reactie, dan zeg ik: Beste Anoniem; niet lopen, maar rennen! Heel snel weg daar! Maargoed, daar kan ik vanaf deze plaats niet over oordelen.

Wat ik probeer te zeggen is dat de soep niet zo heet werd gegeten als dat deze door mijnheer Strengholt werd opgediend.

Liefs Esther.

PS. @ mijnheer Miller: Het overgrote deel van de leden van J&V waren jonge getrouwde stellen en de vrijgezellen waar ik mee omging hadden een prima bijbels moraal mbt sex. Ook moest ik stiekem een beetje gniffelen om uw reactie in 2012 over de 'onzinnigheid' van het reageren op een verouderd blog in 2012 ;-).

Anoniem zei

Hallo alle maal,het is wel frapant als het over de genade gaat dan zit iedereen in de startblokken. Laat ik eens naar mij zelf kijken. Begin dit jaar kwam ik in contact me Andrew wommack ook al een man die omstreden is,omdat hij genade predikt. Toen ik het boek las over je hebt het al,toen ging bij mij de druk van de ketel af. De druk van veroordeling viel van mijn schouders. Dat was wel een heel aparte ervaring moet ik wel zeggen.
En nu ik die andere boeken ook allemaal gelezen heb,en die twee boeken van Joseph Prince toen viel het muntje op zijn plaats. Het was alsof er een andere wereld voor mij open ging. De wet is alleen gekomen om ons te laten zien dat wij een redder nodig hebben. Laat ik eens een voorbeeld geven. Toen ik tot geloof kwam en dat is alweer 23 jaar geleden.Had ik veel discussies met mijn schoonvader. Hij ging zoals hij zei het nieuwe testament lezen want hij wilde weten waar ik het over had. Ik kom uit een katoliek gezin,en als je dan over Jezus begint te praten. Dan voelt dat aan als een jood die tot de messias komt,ze moeten je niet meer je bent een overloper.Weet je wat mijn schoonvader zei toen hij het nieuwe testament gelezen had,daar kunnen wij ons nooit aan houden. Dat is nu precies waarvoor de wet gekomen is. God heeft die lat zo hoog gelegd dat wij gingen inzien dat wij een redder nodig hebben.
En als wij lezen wat Paulus zegt in 1 tim 1:8 dat de wet niet voor de rechtvaardige is,maar voor de wetteloze voor goddeloze voor zondaars en wij zijn toch de gerechtigheid van God in Christus Jezus. Dat wil dus zeggen als God naar ons kijkt ziet Hij Jezus en niet meer onze tekortkomingen.Natuurlijk wekt dat vragen op van kunnen wij dan maar er op los leven. En dan kijk ik naar mij zelf, vanaf het begin van dit jaar tot nu. Ik moet zeggen ik ben heiliger gaan leven. En misschien hoort dat vroom aan,maar het is wel zo.Weet je wat Andrew Wommack zegt een heilig leven houdt de duivel buiten de deur,en dat is wat ik tot nu tot ook heb ervaren. Christen zijn is een leefstijl van zondag tot zondag,en niet alléén op zondag. Wij als kinderen van God moeten het verschil maken in deze wereld,wij moeten aanstekkelijk zijn.Als wij het verschil niet kunnen maken in deze wereld,dan slaan wij de plank totaal mis.Wij hebben de wereld iets te bieden,en niet de wereld ons. En als wij als kinderen van God met de vinger naar elkaar liggen te wijzen, dan zijn wij geen haar beter. En als wij wijzen drie vingers wijzen altijd naar je zelf.Dus eerst naar ons zelf kijken,die balk uit onze eigen ogen halen. Wat zei Joh 13:35 Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt,indien gij liefde hebt onder elkander.

Anoniem zei

Jong en Vrij heb ik van binnenuit meegemaakt en heb er geen moeite mee om het een sektarische omgeving te noemen, waar een sterk "genade fundamentalisme" heerst. Zeek onvrij, heel eenzijdig en eng naar binnen gericht.

Onlangs las ik nog op GoedGelovig dat iemand reageerde uit Jong en Vrij.
Check deze site: http://goedgelovig.wordpress.com/2013/05/17/de-allerlaatste-keer-opwekking/
Lees dan de reacties van ene Hans, hij start op 18 mei, 2013 om 5:21 pm.

Zeer interessant om dan door te lezen. Tot mijn spijt moet ik bekennen: Ik herken veel van Hans in zijn denkbeelden en wat er onderwezen wordt in Jong en Vrij. :(
Zo extreem is het echt :(

Anoniem zei

Jarenlang was ik trouw lid van J&V.Totdat ik in een ernstige persoonlijke crisis kwam.In de preken was me geleerd dat ik eindelijk mezelf mocht zijn.Toen ik in moeilijkheden kwam moest ik iemand anders zijn.Door J&V is mijn pijn juist vergroot.Toen ik mijn lidmaatschap opzegde in een uitvoerige brief heb ik van Niemand een reactie gehad.Alsof je niet meer bestaat.
Ik ben juist in de kerk J&V ook in een geloofscrisis belandt.Want wat is nog waar?
De woorden waar ik erg blij van werd bleken toen ik om de praktijk vroeg leeg te zijn.