vrijdag 4 november 2011

Preekserie over 1 Thessalonicenzen

Deze vrijdag en zondag staat voor mij 1 Thes 3:6-13 op het rooster. Thema: geloof en liefde. Johannes Calvijn zei hierover in zijn commentaar op deze brief:
In deze twee woorden vat de apostel de som van alles godsvrucht samen. Allen die zich op dit dubbele doel richten zijn voor hun leven aan het gevaar van [grote] vergissingen ontsnapt.

>> mijn preek als pdf.

Geen opmerkingen: