donderdag 17 november 2011

'Egypte gaat onrustige tijden tegemoet'

Het reisadvies van de Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken voor Egypte:
Na de massale demonstraties vanaf 25 januari 2011, die soms gepaard gingen met gewelddadigheden, is de algehele veiligheidssituatie in Caïro en andere steden van het land verslechterd in vergelijking met de tijd voor de revolutie. Er vinden nog regelmatig demonstraties plaats rond het Tahrir plein en in andere delen van Caïro, in Alexandrië en in andere steden in de Delta en bij het Suez kanaal waarbij ook sprake is van gewelddadigheden. De politie is nog niet geheel operationeel en daardoor kunnen lokaal onvoorspelbare en onveilige situaties optreden. Vanwege de aanslagen in de Sinaï, rond El Arish, wordt aangeraden dit gebied te mijden.

Religieuze spanningen kunnen ontaarden in gewelddadigheden. Bij onlusten op 9 oktober 2011 in Cairo vielen tijdens een koptische protestmars meer dan twintig doden.

Egypte gaat onrustige tijden tegemoet in aanloop naar de verkiezingen, die op 28 november zullen beginnen en na drie fases pas medio maart 2012 zullen zijn afgelopen. In de aanloop naar en tijdens de verkiezingen zullen naar verwachting plaatselijk spanningen hoog oplopen en gewelddadigheden zijn niet uit te sluiten. U wordt aangeraden in deze periode extra waakzaam te zijn.

In verband met de instabiele veiligheidssituatie wordt geadviseerd bij een bezoek en verblijf in Egypte waakzaamheid te betrachten, demonstraties en samenscholingen te mijden, de berichtgeving in de media te volgen en zich goed te informeren over de actuele ontwikkelingen.

Ook wordt men uitdrukkelijk geadviseerd geen militairen, militaire objecten, politie of demonstraties te fotograferen of te filmen. Er bestaat extra gevoeligheid voor wat betreft journalisten.

Geen opmerkingen: