vrijdag 11 november 2011

Bisdom Den Bosch is toch niet geloofwaardig?

Jan Peijnenburg, een priester die uit zijn ambt gezet dreigt te worden, wil dat het verplichte celibaat wordt getoetst aan de regels voor de mensenrechten. Dat liet de man, die nu 46 jaar samenwoont met zijn vriendin Three, weten.

Het bisdom Den Bosch heeft de priester gesommeerd vóór december een einde te maken aan het samenwonen, onder meer omdat de man openlijk ageert tegen het celibaat.

Is die priester niet wijs? Niemand verplicht hem toch om priester te zijn? Zijn suggestie om het verplichte celibaat te toetsen aan mensenrechten is net zo dom als de man die het busbedrijf voor de rechter wilde slepen omdat hij geen buschauffeur kon worden zonder rijbewijs.

Nog veel dommer dan die priester Jan, vind ik zijn bisdom dat dit 46 (!) jaar heeft getolereerd. Lekker management, heren. Voordat Jan priester werd, aanvaardde hij het celibaat als de voorwaarde. Door hem 46 jaar te tolereren als samenwonende priester maak je jezelf als bisdom toch geheel ongeloofwaardig?

4 opmerkingen:

Willem van Gent zei

Ik had verwacht dat je wel wat meer begrip zou hebben voor katholieke ethiek.
"Als Onze Lieve Heer het al niet perfect kan maken voor ons, dan een priester of de kerk toch zeker niet" hoorde ik onlangs een vrome katholiek uit mijn directe omgeving zeggen.

Willem van Gent zei

stel dat ze nu ergens anders gaat wonen, zou de bischop dan ook komen controleren hoeveel tandenborstels er in huis zijn en wat er tussen de lakens gebeurt? Wie na 46 jaar A zegt moet ook B durven zeggen natuurlijk.

Jos M. Strengholt zei

misschien is dat het wel he, dat ik at heart toch een calvinist ben?

Nu ben ik toch een grote voorstander van barmhartigheid. de norm is een ding, maar de implementatie, okee. We moeten de zondaar liefhebben.

Maar celibatair als de formele norm, en dan toch gewoon samenwonende priesters toestaan? 46 jaar?

Walter M. van der Wolf zei

Je hebt gelijk Jos.

Heb je de man en zijn Bisdom al persoonlijk van je kritiek op de hoogte gebracht?

Of is dat alleen via je site?