zondag 13 november 2011

Opname van de gemeente

Hier een paar kanttekeningen bij de gedachte dat de wederkomst van Christus als een soort tweetraps raket is, maar dan omgekeerd. Dat hij eerst ‘in het geheim’ terugkeert om zijn volgelingen – de kerk – op te nemen in de hemel, en dat Hij een paar jaar later als een soort tweede fase later met die kerk in alle glorie zou terugkeren. Ik kom hierop omdat ik het komende weekend moet preken over 1 Thes 4:13-5:11. Dat is een centraal bijbelgedeelte dat voor deze gedachte wordt geciteerd. Daar zou dat eerste stadium, een geheime komst om de gemeente van de aarde weg te nemen, worden beschreven. Laten we lezen wat er staat.

1. 1 Thes 4:16 – Jezus keert terug ‘als het signaal wordt gegevenl (NBV) Dit ‘signaal’ is hetzelfde woord dat Herodotus gebruikte voor een commando dat in een veldslag wordt gegeven. Dat is luid, hoorbaar, en zeer openbaar. We hebben te maken met God’s strijdkreet hier – als Hij komt om zijn volk te bechermen en te redden.

2. 1 Thes 4:16 – De aartsengel verheft zijn stem. Dat is wederom niet een soort geheim fluisteren – maar luid en duidelijk. Een publieke kwestie. De enige aartsengel die bij name wordt genoemd in de bijbel is Michael. (Daniel 10:13, 12:1, Judas) Hij is de beschermer van God’s volk. Hij is betrokken bij de komst van Christus.

3. 1 Thes 4:16 – ‘de bazuin van God weerklinkt’. In het geheim? Dan is er dus geen sprake van weerklinken. 1 Thes 4:16 benadrukt met deze drie termen ‘signaal’, ‘verheft zijn stem’ en ‘bazuin weerklinkt’ juist het openbare, voor alle mensen merkbare karakter van de wederkomst van Christus. De bazuin, overigens, is de sjofar – de Joodse ramshoorn. Toen God neerdaalde om een verbond met Israel te sluiten, klonk deze ramshoorn vanuit de hemel. Zie Exodus 19:19. In de synagoge wordt wekelijks gelezen:
Laat de sjofar klinken om onze vrijheid, en hef de banier op om onze bannelingen te verzamelen, en verzamel ons vanuit de vier hoeken van de aarde. Gezegend bent u, Adonai, die de verstrooiden van Israel verzamelt.

De tekens die Paulus noemt – het signaal, de luide stem, de bazuin – zien we bij veel van de grote manifestaties van Jahweh. Ze zullen worden gehoord op de dag van de terugkeer van onze Heer en God; ze omgeven zijn absolute majesteit en reddende verschijning. Er is dus niets ‘verborgen’ aan de wederkomst van de Heer. Het is de ommekeer van zijn Hemelvaart (Hand 1:9-11). Hij vertrok ‘met de wolken’ en Hij keert terug ‘met de wolken’.

Wat wil het zeggen dat we de Heer ‘tegemoet gaan, in de lucht, en dat we zo altijd met Hem zullen wezen’? Johannes Chrysostomos, aartsbisschop van Constantinopel rond 400 na Chr, legt dit mooi uit, in een van zijn preken over de Thessalonicenzenbrief. Ik heb zijn preek in het engels:
If He is about to descend, on what account shall we be caught up? For the sake of honor. For when a king drives into a city, those who are in honor go out to meet him; but the condemned await the judge within. And upon the coming of an affectionate father, his children indeed, are taken out in a chariot, that they may see and kiss him; but those of the domestics who have offended remain within. We are carried upon the chariot of our Father. For He received Him up in the clouds, and “we shall be caught up in the clouds.” Do you see how great is the honor? And as He descends, we go forth to meet Him, and, what is more blessed than all, so we shall be with Him.

De gelovigen die al zijn gestorven zullen opstaan, en wie nog in leven zijn zullen samen met de opgestane gelovigen als erewacht Jezus binnenhalen. We zullen het welkomscommittee zijn. Jawel, we ontmoeten hem, volgens Paulus, in de lucht, en we zullen vanaf dat moment altijd bij Hem zijn. Maar de route is niet hemelwaarts, maar juist richting aarde.

In 2 Thes 1:6-10 onderstreept deze lezing van 1 Thes 4:13-5:11 op een krachtige manier. Als de Heer terugkomt, zegt Paulus, is dat om ‘uw onderdrukkers te straffen’ en om ‘christenen van alle lasten te verkwikken’. Dat is bij de ‘openbaring van Jezus’. Openbaring betekent onthulling. Niets ‘geheime komst’.

Op diezelfde dag wordt Christus ‘verheerlijkt in zijn heiligen en met verbazing aanschouwd in allen die tot geloof gekomen zijn’. Hier is geen enkele indicatie van een soort stappenplan dat jaren duurt. Er is sprake van een wederkomst die oordeel en heerlijkheid behelst.

De taal van Paulus in de brieven aan de Thessalonicenzen is dus duidelijk genoeg, lijkt me. Wie toch wil volhouden dat sprake is van een duidelijk stappenplan in de wederkomst van Christus, kan zich in elk geval met geen enkel recht op deze brieven beroepen. Maar misschien zijn er andere duidelijke redenen voor?

25 opmerkingen:

gert zei

Hoi Jos,kun je/wil je/ga je ook nog iets zeggen over de plaats waar Jezus wederkomt?
Hij vertrok namelijk vanaf de Olijfberg te Jeruzalem,zal: "Hij zal op dezelfde wijze wederkomen" ook inhouden op dezelfde plaats?

Vlak vóór Zijn hemelvaart namelijk vroegen z'n discipelen wanneer Hij het Koningschap over Israel zou herstellen.
Ik hoop trouwens dat je me nu weer eens antwoord geeft.

Jos M. Strengholt zei

Gert, die discussie ga k niet nog eens overdoen. als jij werkelijk denkt dat Jezus op de olijfberg gaat staan, dan weet je misschien ook wat voor schoenmaat hij heeft?

gert zei

Hoi Jos,(bedankt voor je reaktie)natuurlijk ligt dit voor jou heeel gevoelig,want daar staat of valt heeeel jou Israel theologie mee.

Jezus zegt nota-bene tegen de Joden in zijn dagen "jullie zullen Mij van nu af niet meer zien totdat gij zegt: gezegend Hij die komt in de naam des Heren".

Dus Jos als de Joden dat eenmaal massaal zullen gaan uitroepen betekend dat dat Jezus eg niet in siberie of brussel of rome zal wederkomen.

Jammer trouwens dat je dat allemaal gaat verzwijgen tav je gehoor!

Jos M. Strengholt zei

Gert, waarom denk je dat 'gij zult mij vanaf nu niet meer zien, totdat...' betekent dat Joden massaal tot geloof komen?

Dit is geen profetie, maar gewoon de belofte: wie tot geloof komt, zal me 'zien'. En wie niet in me gelooft zal me niet meer zien.

Wim de Bruin zei

goed verhaal jos. hier had je eerder toch ook al eens over geblogd?

Jos M. Strengholt zei

Ha Wim - ja, nadat ik dit schreef bedacht ik me dat ook. even zoeken op mijn blog leverde me iets soortgelijks in juni 2011. Na die paar maanden was me dat al ontschoten...

gert zei

Hoi Willem,als jou gemeente jou als chr.geref.predikant zou vragen wáár,op welke plaats op aarde Jezus terug gaat komen wat ga je dan antwoorden?Wat zegt de Bijbel volgens jou daarover?


Hoi Jos, je vraagt om andere duidelijke Bijbelse redenen,wat is jou uitleg dan bij de woorden van Jezus;

in die nacht zullen er twee in één bed zijn,de een zal aangenomen,de ander achtergelaten worden.Twee vrouwen zullen samen bezig zijn met malen,de ene zal aangenomen,de ander achtergelaten worden.Twee zullen op het land zijn,de een zal aangenomen,de ander achtergelaten worden.(luk.17:34-36)

Hier wordt in de context van de wederkomst gesproken over achtergelaten worden ipv verworpen of niet aangenomen worden.

gert zei

Hoi Jos,jij weet ongetwijfeld wel dat zelfs je moslim vrinden geloven in een terugkomst van Jezus/onze Messias op de olijfberg in Jeruzalem.
Uit voorzorg dit te beletten hebben de moslims nota-bene de gouden poort van de stad al in 1530laten dichtmetselen.

Gelet op jullie zwijgzaamheid is Jeruzalem ook voor sommige gristelijke theologen een lastige steen geworden waaraan ze zich gaan verwonden.

Walter M. van der Wolf zei

Wat onderwijs over de opname van de gemeente is denk ik zeer welkom Jos. Goeie zaak.

"Johannes Chrysostomos, aartsbisschop van Constantinopel rond 400 na Chr, legt dit mooi uit, in een van zijn preken over de Thessalonicenzenbrief."

Wat ik nu alleen weer zo jammer vind is dat je net refereert naar één van die kerkvaders met een uiterst dubieuze reputatie als het gaat over het liefhebben van je vijanden.

Als je wat googlet op zijn naam dan vind je niet zulke prettige uitspraken van de man.

Dat maakt zijn onderwijs ineens een stuk ongeloofwaardiger als je het mij vraagt.

Uit je betoog lijkt het dat je nogal bewondering voor de man hebt.

Hoe zie jij dat?

Wim de Bruin zei

@Gert,

Het antwoord op die vraag van mijn gemeente zal zijn: Jezus komt overal terug. Niet gefixeerd op 1 plaats zoals dwaalleraren zeggen, maar ineens zichtbaar van oost tot west (Matteus 24:26-27).

Wim de Bruin zei

@Walter,

Ik zou me toch liever op Chrysostomus baseren dan op Hall Lindsey ;)

Walter M. van der Wolf zei

@Wim,

Ik denk dat we erg voorzichtig moeten zijn op wie we ons onderwijs baseren. Of dat nu om Johannes Chrysostomus of om Hall Lindsey gaat.

Iemands reputatie kan je onderwijs flinke schade toebrengen en de voortgang van het evangelie enorm belemmeren.

Als ik diverse woorden van deze Johannes Chrysostomus serieus mag nemen dan staat de man voor mij gelijk aan een rasechte Jodenhater.

We geloven als christenen toch dat Jezus ons iets anders heeft geleerd?

gert zei

Hoi Wim,ben ik met je eens,"ieder oog zal Hem zien",zelf zij die Hem doorstoken hebben.De wederkomst zal wereldwijd te zien zijn aan de hemel.
Maar dat is naast op een bovennatuurlijke wijze,nu ook gewoon mogelijk door de massa media.

Maar Wim,Jezus komt toch op een bepaald moment aarde?
Maar waar dan op aarde?
Jou Bijbel leert toch ook dat Hij alle volken vóór zich gaat verzamelen om hen te oordelen.

Jezus gaat dus niet naar de volken,maar de volken komen naar Hem toe!

Wim leg nou je "angst" voor Jos eens opzij en geef eens een duidelijk antwoord.
Jij noemt de anderslerende nota-bene dwaalleraren.
Zelfs de moslims zoals ik al eerder zei geloven de schriften en willen met alle geweld voorkomen dat onze Messias in Jeruzalem wederkomt.

Jos M. Strengholt zei

'Op wie we ons onderwijs baseren'? Ik 'baseer' mijn onderwijs hopelijk op de bijbel en zeker niet op welke theoloog dan ook.

Ik 'baseer mijn onderwijs' dus ook geheel niet op deze of gene kerkvader. Zou wel dom zijn he?

Maar jouw commentaar op Chrysostomos vind ik ook zwaar overtrokken.

1) Ja, de man zei dingen die ik verwerpelijk vind. En dus? Daarmee is hij gediskwalificeerd?

2) Ik vind je kritiek bovendien totaal anachronistisch. Alsof we onze wijsheid van vandaag zomaar overal moeten kunnen terugvinden.

3) Tenslotte, in die tijd was het leven veel ruiger dan nu, en op het gebied van het tolereren van ketters en andersdenkenden hadden ze toen beslist een blinde vlek. Mee eens. Maar wat is onze eigen blinde vlek, die onze nazaten over 500 jaar totaal verwerpelijk vinden?

gert zei

Jammer dat Jos geen uitleg/weerwoord geeft over zijn visie op Luk.17:34-36.

Zeker aan het spelen met z'n nieuwe sateliet telefoontje.

Jos M. Strengholt zei

Gert

Wat zegt Lukas 17 dan, dat uitleg behoeft? Daar lees je toch gewoon dat als de Heer terugkomt, sommigen weggenomen en anderen achtergelaten worden? Op hetzelfde moment worden de schapen van de bokken gescheiden.

Denk je dat de mensen die weggenomen worden, dezelfde mensen zijn als degenen die de Heer tegemoet gaan in de lucht? Prima. Dat zou goed kunnen. Ze gaan de Heer tegemoet in de lucht om de Heer te vergezellen op het laatste gedeelte van zijn reis naar de aarde. [Dit is uiteraard antropomorfe taal – je denkt toch niet dat de hemel boven ons is, en dat Jezus omlaag komt?] De mensen die worden opgenomen, weggenomen, die zijn de ontvangstcommissie, zeg maar. Het idee van een soort dubbele wederkomst lees je in Lukas geheel niet.

Overigens, er zijn ook exegeten die de zaak omkeren. Die zeggen dat degenen die weggenomen worden, degenen zijn die onder het oordeel vallen, terwijl degenen die achterblijven, juist gered zijn. Daar is wat voor te zeggen, want in het geval van Noach waren het juist de slechteriken die werden weggenomen. Zie het parallelle gedeelte in Mat 24:39.

Walter M. van der Wolf zei

@Jos

Probeer nou niet steeds jezelf er weer uit te praten beste man...

"Ik 'baseer mijn onderwijs' dus ook geheel niet op deze of gene kerkvader. Zou wel dom zijn he?"

Nee? Dan is het ook niet verstandig om naar dergelijke kerkvaders te refereren. Je zou mensen die je blog lezen namelijk iets heel anders kunnen laten geloven.

"Ja, de man zei dingen die ik verwerpelijk vind. En dus? Daarmee is hij gediskwalificeerd?"

Ja, daarmee diskwalificeerd hij zichzelf volledig. Er zijn meerdere mensen in de geschiedenis geweest die, naast goede dingen gezegd te hebben, verwerpelijke dingen over de joden hebben gezegd.

En die personen ontmaskeren we ook als verwerpelijk en nemen we niet als voorbeeld.

"Ik vind je kritiek bovendien totaal anachronistisch. Alsof we onze wijsheid van vandaag zomaar overal moeten kunnen terugvinden."

Of mijn kritiek anachronistisch is of niet is totaal niet relevant Jos. Wij gaan als christenen uit van hetgeen Jezus ons geleerd heeft en Zijn onderwijs is tijdloos.

Één van de laatste dingen die Hij ons aan het kruis met betrekking tot de Joden en Zijn vervolgers leerde was: "Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen."

Wat denk je wat voor impact die woorden op de geschiedenis hebben gehad?

Heeft niets met tijdgeest te maken.

"Maar wat is onze eigen blinde vlek, die onze nazaten over 500 jaar totaal verwerpelijk vinden?"

Dat zullen jij en ik vandaag met de hulp van onze medemens, Gods Geest en de Schrift zelf moeten zien uit te vogelen.

Wat onze nazaten gaan doen met onze blinde vlekken is hun zaak. Wie dan leeft, wie dan zorgt.

Maar wat mij betreft, en dat zul je zeker met me eens zijn, hopelijk net als ons... Gods Woord centraal stellen in hun levens.

Jos M. Strengholt zei

Walter, met jouw houding zal je ook wel veel minachting hebben voor Koning Salomo met zijn overspelige levensstijl. Abraham met zijn diverse vrouwen. Jacob die een bedrieglijke man was. Die lui hadden hun blinde vlekken, hun zonden, hun fouten, dus weg met die lui. Die gaan we dus niet citeren. Hun woorden zijn waardeloos, want hun leven klopte niks van.

Walter M. van der Wolf zei

@Jos

"Walter, met jouw houding zal je ook wel veel minachting hebben voor..., etc. etc."

Ik begrijp dat mijn woorden nogal pijnlijk voor je zijn Jos.

Ik krijg nu met deze reactie een beetje het gevoel dat je probeert om er nog een draai in jou voordeel aan te geven. Maar dat gaat er bij mij niet in.

Je verwijt klinkt daarom eerder als een slap vooroordeel. Geloof echter wat je wilt... ik zal je dat niet kwalijk nemen.

De Bijbel benoemt onomwonden de zonden (en de gevolgen daarvan) van de voorvaders. Dat is voor iedereen klip en klaar om te lezen. Daar moeten we allemaal van leren.

Die duidelijkheid krijg ik (helaas) niet als ik op jou blog over de kerkvaders lees.

Jos M. Strengholt zei

eh wat je zegt komt op mij geheel niet pijnlijk over hoor. Eerder gwoon kortzichtig.

Ik heb nimmer betoogd dat kerkvaders altijd gelijk hebben of dat het goede mensen zijn. Ik begrijp dus de issue niet helemaal.

Jij rekent Chrysostom compleet af omdat hij zich slecht over het Jodendom uitliet. Een one-issue kwestie. Ik vind dat geen reden om iemand af te schrijven.

Jij wel. Maar wees dan zo konsekwent. Erken dan ook dat Abraham aan polygamie deed, dat Salomo dat deed, dat David en Mozes ordinaire moordenaars waren.

Of is dat allemaal minder ernstig dan de stupiditeit van Chrysostomos waar het over het Jodendom ging?

Je meet met twee maten, waarde vrind. De barmhartigheid die je hebt voor de zondaars Abraham, David, Mozes, Salomo en al die anderen, kan je diezelfde barmhartigheid niet opbrengen voor anderen?

Walter M. van der Wolf zei

Haha, geweldige reactie...

Je bent me er één Jos. Voor jou valt er in dit alles dus niets te leren. Nou gelukkig dan maar.

Ik ga de volgende zonden maar eens overdenken:

1) Ik ben kortzichtig;
2) Ik ben inconsequent;
3) Ik meet met twee maten;
4) En last but not least ik ben onbarmhartig jegens anderen.

Beste man, ik gooi bij deze de handdoek in de ring.

Ik ga NL-D kijken.

Een fijne avond allemaal!

Jos M. Strengholt zei

Walter, ik ben blij dat Duitsland-Nederland je meer vreugde bezorgde...

Heb je wel hoe hoe loodzwaar je eigen morele oordelen zijn in je reacties?

Ja, ik zeg kortzichtig. Maar heb het over wat je zegt, niet over wie je bent.

Ik vraag of je consequent wilt zijn. Zeg ik dat je inconsequent bent?

Ja je meet met twee maten en je gaat totaal niet in op de vraag die ik stel. Wat is het verschil tussen een zwaar zondige Salomo en een zwaar zondige Chrysostomos?

En ja, je bent onbarmhartig in je oordeel over Chrysostomos. Ik heb ook geen goed woord over voor zijn visie op het Jodendom. Net zo als ik geen goed woord over heb over het overspel en de moord die David pleegde.

Met genoegen lees ik de Psalmen van David. En met genoegen (maar veel kritischer!) lees ik wat Chrysostomos zegt.

Walter M. van der Wolf zei

Goeiemorgen Jos,

Nou veel vreugde heb ik er (helaas) niet aan beleefd.

Een (overigens verdiende) uitslag van 3-0 voor Duitsland is nou niet echt een lekkere binnenkomer voor ons... :-(

"Heb je wel door hoe loodzwaar je eigen morele oordelen zijn in je reacties?"

Jos, we hebben het hier over zaken die de loop van de geschiedenis voorgoed (!) hebben veranderd. Dit gaat dus niet over koetjes en kalfjes.

Vandaar ook dat ik er keer op keer weer op je blog op zal hameren dat jij voorzichtig(er) moet zijn met het refereren naar -en het uitdragen van de boodschap van diverse (foute) kerkvaders.

Je geeft me zo nu en dan namelijk het gevoel dat je met deze mensen dweept.

En er zijn enorm veel mensen in deze wereld die deze (foute) kerkvaders niet kunnen zien of luchten vanwege de (hatelijke) boodschap die zij uitdroegen.

Fijngevoeligheid en tact zijn daarom essentiële ingrediënten als je, in de tijd waarin wij leven, een boodschapper van het Evangelie wenst te zijn.

En zeker voor de leiders (!) van Gods Gemeente zijn jullie dat aan je stand verplicht. Dat hoef ik jou, hoop ik, toch niet te vertellen Jos?

"Ja, ik zeg kortzichtig. Maar heb het over wat je zegt..."

Eens kijken of jij wat aan mijn kortzichtigheid kunt doen. Jij bent namelijk de expert op het gebied van de kerkvaders. Ik niet of nauwelijks...

"Ik vraag of je consequent wilt zijn."

Blijkbaar geef ik jou de indruk dat ik dat niet ben. Anders zeg je zoiets natuurlijk niet.

Ik ga proberen om je dat gevoel wel te geven. Maar of me dat gaat lukken? Ik hoop het i.i.g.

"Ja, je meet met twee maten en je gaat totaal niet in op de vraag die ik stel."

De verschillen tussen Salomo en Chrisostomos? Ik zal je de 4 meest voor de hand liggende noemen:

(1) Salomo was een Jood, Chrysostomos niet.
(2) Salomo was een polygamist, Chrysostomos een Jodenhater.
(3) Salomo was een koning van het Joodse volk, Chrysostomos een Aartsbisschop van de toenmalige kerk.
(4) Salomo beschikte niet over het onderwijs van Christus, Chrysostomos wel.

Walter M. van der Wolf zei

"En ja, je bent onbarmhartig in je oordeel over Chrysostomos."

Als het goed is heb je hierboven kunnen lezen dat ik heb gezegd dat Jezus aan het kruis voor zijn volksgenoten (de Joden) en Zijn directe vervolgers het volgende bad: "Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen."

Als Jezus dit gebed uitspreekt... wie zou ik dan (in vredesnaam) zijn om niet alle Jodenhaters te vergeven en daarbij te zeggen dat zij niet weten wat zij doen?

In mijn ogen is je opmerking dus een echte jij-bak (Om het maar even in Johan's woorden te zeggen).

Maar ik wil graag een stapje verder gaan. De interessante vraag in dit alles is namelijk: "Hoe gaan wij om met onze zonden èn wat zijn de gevolgen van de zonden die wij met zijn allen begaan?"

Onze Hemelse Vader is gelukkig een barmhartige en vergevende God. Zelfs ik kan dat (gelukkig) beamen!.

Maar de desastreuze fysieke en geestelijke gevolgen van de zonden van mensen neemt hij in de meeste gevallen niet weg. De uitwerking daarvan kennen we met zijn allen, getuige de (bijbelse) geschiedenis, maar al te goed.

Salomo is wat mij betreft de enige persoon waarvan ik weet hoe triest zijn leven is geëindigd. Hij was een polygamist en heeft zich daar, voorzover ik uit de Schrift kan lezen, nooit van bekeerd.

Het directe gevolg daarvan was dat zijn vrouwen hem tot afgodendienst hebben verleid. Na hem is er nooit meer zo'n tijd van rust en vrede in Israël geweest. De val van Israël is daarna ook in een stroomversnelling gekomen.

Van Chrysostomos weet ik ook niet of hij zich ooit bekeerd heeft van zijn haat jegens de Joden. Daarvoor heb ik echt te weinig kennis van de man.

De impact van de haat van deze kerkleiders (ja, het waren er meerdere!) op de wereldgeschiedenis zijn enorm geweest.

Wellicht dat jij als expert op dit gebied mij wat wijzer kunt maken en mij eens kunt uitleggen wat de (fysieke en geestelijke) gevolgen daarvan zijn (geweest) op de hedendaagse kerk?

Wim de Bruin zei

@Gert,

Je bent me d'r een. Ik moet mijn "angst" voor Jos opzij zetten. Gelukkig gebruik je aanhalingstekens. Dus ik zie het maar als een grap.

Ik zal je duidelijk maken hoe het zit. Jezus komt op een bepaald moment naar de aarde. Maar op het moment van het oordeel vlucht de aarde weg (Opb. 20:11) en is de plek waarop dus totaal niet meer relevant. Het oordeel vindt plaats tussen het verdwijnen van de oude aarde en het scheppen van de nieuwe aarde. Dus zeker niet op een aan te duiden locatie ergens op deze wereld.

En dit heb ik echt helemaal zelf bedacht en ik heb niet eerst Jos gebeld op z'n nieuwe satelliet-telefoontje. :-D