woensdag 11 januari 2012

Ik tekende een petitie aan Wycliffe bijbelvertalers

Een groep lui die betrokken zijn bij kerken in de moslimwereld proberen Wycliffe, SIL, Frontiers en andere organisties te overtuigen te stoppen met zijn eigenaardige 'moslimvriendelijke' bijbelvertalingen. De zaak is echt te gek voor woorden. Een paar zogenaamde 'experts' zijn bijzonder slecht bezig bij die organisaties. Ze doen werkelijk alles om de termen Vader voor God en Zoon voor Jezus te verdoezelen.

Ik zou Wycliffe voorlopig geen cent meer geven. Maar dat is natuurlijk slechts mijn onbehouwen mening, en een die voor Wycliffe ook geen impact heeft. Ik heb ze nog nooit wat gegeven. Hoe mooi ik hun werk in andere werelddelen ook vind.

Hier kan je tekenen om Wycliffe op andere gedachten te brengen.


Wycliffe heeft intern op de kwestie gereageerd. Op een bedrieglijke manier, vind ik eerlijk gezegd. Een voorbeeld.

De lui die de petitie organiseren om Wycliffe op andere gedachten te brengen, zeggen:
Western missions agencies Wycliffe, Frontiers and SIL are producing Bibles that remove Father, Son and Son of God because these terms are offensive to Muslims.

De reactie van Wycliffe:
The titles are not removed, but are preserved in a way that does not communicate incorrect meaning. The issue is not that the Greek term is offensive to Muslims, rather that traditional translations of it are so inaccurate that they communicate the wrong meaning, appearing to say God has sex with women, and give readers the impression the translation is corrupt.

Noem maar voorbeelden van die inaccurate vertalingen, beste mensen. Dit is echt onwaar. Maar een paar 'experts' bij Wycliffe zijn van mening dat ELKE referentie aan Vader en Zoon voor God per definitie op sexualiteit duidt in de optiek van moslims. Dus wordt van God een soort sjeik gemaakt en van Jezus een getrouwe dienaar. Maar Vader en Zoon verdwijnen achter de horizon.

Nog een commentaar en Wycliffe's reactie:
Frontiers worked with an SIL consultant to produce True Meaning of the Gospel of Christ, an Arabic translation which removes ‘Father’ in reference to God, and removes or redefines ‘Son.’

Hoe reageert Wycliffe?
This translation is unfinished and still being revised. It uses a word for Father that is closer to the biblical meaning than the traditional Arabic term, and does not ascribe carnality to God. It also explains the Greek and Hebrew term and its meaning. It defines “Son of God” at great length in ways that accord with both evangelical biblical scholarship and the interpretive tradition of historic Christianity.

De traditionele arabische term is Aboena. Onze Vader. Die term wordt door Wycliffe verbonden met 'carnality'. Excuse me, maar Arabische christenen gebruikten de term Aboe (vgl Abba) al lang voordat de Islam ontstond. En die christenen doen dat nog steeds, en zien helemaal geen probleem in deze vertaling. En ook moslims in de Arabische wereld denken bij de term Aboe (Vader) en Ibn (Zoon) niet meteen aan sexualiteit. Maar ja, een paar experts in Dallas (TX) weten het beter.

De christenen in de moslimwereld moeten echt massaal niks hebben van deze wonderlijke vertaalprincipes van Wycliffe. Hebben de kerken in de moslimwereld misschien ook nog wat te zeggen? Ah nee. Wij weten het beter. Wij komen uit het westen.

O ja, en tenslotte... nog een leuke van Wycliffe om zich te verdedigen dat het de term Vader (Aboena) verdoezelt:
[We sometimes] use the word rabbuna, which in the normal Arabic means the one who raises us paternally and governs the family as its head.

Rabboena betekent 'in normaal arabisch' echt helemaal niets anders dan: 'Onze Heer'. Wat een klip en klare onzin wordt hier verkocht. Ik heb nog nooit een Arabier ontmoet die bij de term Rabboena denkt: 'dat is degene die ons vaderlijk opvoedt en die het gezin leidt als hoofd'. Hoe komen ze erop. Maar ja. Als je in de beklaagdenbank zit en je wilt niet erkennen dat je echt fout zit, dan ga je toch gewoon verhaaltje vertellen?

5 opmerkingen:

Anoniem zei

Appearing to say God has sex with women. Natuurlijk niet. God was monogaam. Oorspronkelijk had El een echtgenote, Asherah. Samen hadden zij veel zonen en dochters. In Kanaän werd El (El Elyon, El Shaddai) vrijgezel. Zijn echtgenote Asherah, de Koningin des Hemels (Regina Coeli), Sterre der Zee (Stella Maris) verdween uit het zicht en maakt plaats voor een extreem monotheïsme.
Bij de Roomsen waartoe ik behoorde kwam Regina Coeli cq. Stella Maris terug in de gedaante van Maria. Ikzelf heb als kind nog in een ziekenhuis gelegen met de schone naam Stella Maris.
Zie o.a.: http://northernway.org/hgoddess.html
Hoogachtend,
Alf Janszoon

Paul Miller zei

Als ik me niet vergis kon je op SIL destijds studiepunten voor de VU verdienen. Ze hadden daar ook materiaal van de VU meen ik. Maar dat is lang geleden. Er was in ieder geval een connectie met ATW. Die richting bestaat denk ik niet eens meer. Ik heb nog tapijt helpen leggen in de Capel in Horsleys Green. Mooie omgeving man.

Dick Kroneman zei

Ik vind de berichtgeving door de heer Strenghold op het punt van het vertalen van 'Zoon van God' eenzijdig en tendentieus. Lang niet alle Wycliffe/SIL medewerkers staan achter dit soort vertaalpraktijken. Het vertalen van christologische titels en andere bijbelse kernwoorden vereist een zorgvuldige afweging, waarbij enerzijds zo dicht mogelijk wordt aangesloten bij de betekenis van de woorden in de grondtekst en waarbij anderzijds misverstanden worden voorkomen. In gevallen waarin voor een niet-letterlijke vertaling wordt gekozen om misverstanden te voorkomen, dient de letterlijke weergave eveneens beschikbaar te zijn in een voetnoot of kanttekening. Bijbelvertalers dienen zorgvuldig te controleren of het begrip 'Zoon van God' inderdaad misverstanden oproept. Intern zijn hierover binnen Wycliffe/SIL veel discussies gevoerd, niet alleen over de vertaalkundige aspecten, maar ook over de exegetische, hermeneutische, dogmatische en missiologische aspecten. Ik ben zelf nauw betrokken geweest bij deze discussies en bij de totstandkoming van de Wycliffe/SIL verklaring over dit onderwerp ('SIL International Statment of Best practices for Bible Translation of Divine Familial Terms' Istanbul, augustus 2011). Deze verklaring werpt een dam op tegen onverantwoorde vertaalpraktijken die helaas wel zijn voorgekomen. Mocht de heer Strengholt hierover door willen praten, dan lijkt het me beter dat hij zich rechtstreeks tot Wycliffe/SIL richt, in plaats van via de media de discussie te voeren. Laten we in dit opzicht de koninklijke weg bewandelen.

Met vriendelijke groet,

Dr. Dick Kroneman
Vertaalcoordinator Wycliffe/SIL Asia Area

Jos M. Strengholt zei

Beste Dr Dick

Mooi dat u toegeeft dat er binnen Wycliffe grote verschillen van mening over dit thema bestaan. Dat is me bekend, want ik spreek af en toe met medewerkers van SIL/Wycliffe die zeer geschokt zijn.
In het Midden Oosten worden mensen die het niet met de vertaalideeen van Rick Brown eens zijn, uitgerangeerd. Zoveel ruimte voor andersdenkenden is er dus niet.

Wat is er mis met in het publiek reageren? Jullie bijbel'vertalingen' worden toch ook publiek uitgegeven?

Massa's kerken en christenen in de moslimswereld hebben laten weten het met jullie vertaalpraktijken oneens te zijn. Niets heeft invloed, is mijn ervaring.

De verklaring waarmee jullie uitkwamen doet gewoon niks nieuws. Jullie gaan toch gewoon door met in allerlei moslimlanden aan vertalingen te werken waar de normale termen voor God als Vader en God als Zoon niet worden gebruikt?

Rick Brown heeft openlijk laten weten dat hij niet veel geeft om de ecumenische geloofsgelijdenissen van Nicea; hij heeft me geschreven dat hij geen waarde hecht aan de mening van de 'traditionele' kerken van het Midden Oosten (hij zei me dat ze aan afgoderij doen in die kerken).

Dus bedankt voor uw tip op de 'koninklijke weg' te bewandelen, maar ik neem aan dat daarmee vooral wordt bedoeld: laat vooral niet duidelijk worden dat bij de aanpak van Wycliffe in de moslimtalen grote vraagtekens moeten worden gesteld.

Ik heb ook jullie interne documenten gezien, waarin wordt bespreken hoe de 'schade' over deze kwestie kan worden beperkt. De boodschap daarin was duidelijk. Het gaat om te voorkomen dat dit aan het domme publiek bekend wordt, want dan gaat het geld kosten.

Nee, ik heb niks tegen Wycliffe. Mooi werk. Maar hoe jullie in de moslimwereld werken heeft bekering nodig.

Jos M. Strengholt zei

Ha Dick: hier een slide uit

"Exploring Muslim Idiom
Translation" by Andy Clark.

Slide 11 heet:

"What Level of Controversy Exists?"

Dan zegt de slide:

Dismissable: a few objections from people with little experience in
M-context, and limited missiological/theological perspectives

Limited: a few denominations with very specific
missiological/theological perspectives (heavily invested in
extractional CP model), debate in professional journals

Extensive: many well informed mainstream church leaders, ministry
partners, funding partners

Backlash: man in the pew in most conservative churches in the West,
debate in popular Christian press

Onderaan de slide staat:

SIL needs to prepare a corporate response

De reactie die SIL heeft gegeven lijkt me dus niks anders dan damage controle en heeft niks met verandering in stijl van werken te maken.