maandag 1 augustus 2011

Egypte: The empire strikes back...

Het leger van Egypte heeft vanmiddag het Tahrierplein schoongeveegd. Met tanks en oproerpolitie is het toch al geslonken tentenkamp vernield, en de demonstranten zijn verjaagd. Het leger schoot onder meer in de lucht. Bij de aktie zijn veel arrestaties verricht. Omstanders applaudiseerden voor de acties van het leger; de jongelui die het centrum van Cairo blijven ontregelen kunnen op steeds minder sympathie van de bevolking rekenen.

The empire strikes back...
Dat doet het niet alleen middels het leger, maar ook op politiek terrein. De verboden Nationale Democratische Partij (NDP), het rubberstempel van de afgezette president M oebarak, lijkt terug te keren in het Egyptische politieke spel. Gisteren is een nieuwe partij, De Egyptische Burger, door het Commitee voor Partijzaken, toegelaten als erkende partij bij de verkiezingen in november.

De partij is er de afgelopen weken in geslaagd 14.000 leden te krijgen, en opvallend is dat heel veel leden voorheen lid van de NDP waren. Een aantal bekende parlementariers is onder hen, zoals Mohammed Ragab en Ahmed Aboe Haggai . Onder de leden zijn overigens ook wat lui die voorheen bij oppositiepartijen hoorden.

Ik verwacht dat deze partij, De Egyptische Burger, een behoorlijk aantal zetels zal veroveren in het nieuwe parlement, om de eenvoudige reden dat ze er in zullen slagen bekende politici in de verschillende kiesdistricten te laten meedoen. Die politici zullen de stem voor ‘stabiliteit’ vertegenwoordigen en omdat ze een sterk landelijk netwerk hebben denk ik dat velen hun vertrouwen aan deze mannen zullen geven.

Geen opmerkingen: