maandag 7 mei 2012

Jan van Barneveld: Israel en Jezus


Drs. Jan van Barneveld, eem bekend vriend van Israel en iemand met een duidelijke pen, schreef van de week op zijn blog een artikel tegen de conferentie Christ at the Checkpoint 2012, die onlangs in Bethlehem werd gehouden.

Hij vond dat geen fijne conferentie. Boven zijn artikel zette hij de bijbeltekst “HERE, red mij van de leugenlippen, van de bedrieglijke tong”. Daarmee zet hij stevig de toon.  De mensen die het met hem oneens zijn, zijn leugenaars en bedriegers. 

Van Barneveld kopt meteen in:  “Op alle fronten wordt koortsachtig gewerkt aan de vernietiging van Israël.”  Gespierde taal, die ik overigens sinds de jaren ’70 onverminderd heb gehoord uit de mond van Van Barneveld.  Blijkbaar loopt het zo’n vaart niet met de vernietiging van Israel.  “Op alle fronten” is bovendien ook nogal kras uitgedrukt.  Wordt er in de USA of Europa, in China, Rusland of Australie ‘koortsachtig’ gewerkt aan de ‘vernietiging van Israel’? 

Ik heb moeite iemand die dit soort taal gebruikt serieus te nemen, maar ik doe het toch.  Ook al begrijp ik dat ik mij onder de leugenaars en bedriegers moet rekenen volgens Van Barneveld.
Het strijdprogramma van de antizionisten en antisemieten heeft dan ook het delegitimeren (onwetting maken) van de staat Israël als eerste punt. Dan volgt het uitroeien van de Joodse Israëli’s. Het laatste punt van deze goddeloze agenda is een wereldwijde Holocaust nr.2.

Broeder Van Barneveld, wie is bezig met het delegitimeren van de staat Israel?  Gebeurt dat ‘op alle fronten’?  Ik ken echt niet veel mensen die menen dat Israel als natie niet legitiem is.  Okee, Iran. En er zijn er nog wel wat van dat soort.  Maar u vecht tegen windmolens.  In de hele wereld wordt de legitimiteit van Israel nauwelijks ter discussie gesteld.  Hooguit het bezettingsbeleid. Dat is illegitiem.  Maar het bestaan van de staat Israel, welke belangwekkende politici stellen dat ter discussie? De machthebbers in onze wereld?

En wie willen allemaal Joodse Israeli’s 'uitroeien'?    Het Europarlement? Washington?  Ik dacht van niet. En vervolgens lees ik dat er ook een wereldwijde Holocaust gaat komen.  Waar haalt u het vandaan?

O ja. “Dat is het programma van de komende wereldheerser, ook wel het Beest genoemd.” Het is niet uw politieke analyse, maar uw eschatologie.  We zijn weer bij de les.  Het is de manier van bijbellezen waardoor van Barneveld denkt dat de hele wereld Israel van de kaart wil vegen.  Nu kan menig wereldburger redelijk objectief vaststellen dat de wereld Israel niet van de kaart wil vegen en ook geen nieuwe holocaust wil organiseren.  Misschien klopt er iets niet in het eschatologische plaatje van Van Barneveld.

“De wereld is een onveilige plek geworden voor het Joodse volk”, zegt Van Barneveld.  Welaan, de meeste Joden wonen in de Verenigde Staten.  Is het daar erg gevaarlijk voor ze?  O nee, 'Joodse volk' gaat natuurlijk over Israel. Niet over de meerderheid van de Joden die buiten Israel wonen, en die daar toch best veilig zijn? 
Oorlogsdreigingen staan grimmig om Israël heen. De wereld (UN en EU) en wereldse kerken kijken toe en zoeken aandachtig naar openingen om Israël te veroordelen. De kerk heeft een lange traditie van vijandschap tegenover het Joodse geloof en het Joodse volk. Israël heeft nog maar een klein groepje vrienden. Veel van die vrienden zijn bijbelgetrouwe Christenen. 

Ik begrijp dat Van Barneveld weinig op heeft met de kerk.  Staan die kerken nou echt blij te wachten tot ze weer een reden hebben om Israel te veroordelen?  Doet de Rooms katholieke Kerk dat?  Of de Lutherse? De Anglikaanse?  De PKN?  Wil de PKN graag Israel veroordelen? 

Meneer Van Barneveld schetst hier een beeld dat gewoon ver verwijderd is van de werkelijkheid.  Welke kerken staan klaar om Israel te veroordelen? 

Gelukkig heeft Israel nog een kleine groep vrienden.  De bijbelgetrouwe Christenen.  Even voor de duidelijkheid, bijbelgetrouw is makkelijk te definieren. Dat zijn de christenen die Israel door dik en dun steunen.  Alle andere Christenen zijn niet bijbelgetrouw.  Hups, iedereen die het niet met ons eens is, meteen in het vuile goed! Geen gesprek meer mogelijk natuurlijk.  Maar dat is ook niet zinvol in Van Barneveld's perspectief.  Alleen onder het kleine groepje ware gelovigen kom je nog het waren geloof tegen.

Dat kleine groepje getrouwen ligt nu dus ook onder vuur.  Van Barneveld onderkent twee enorm vijanden.  De vervullingstheologie en de vervangingstheologie. 
De vervangingstheologie had tot doel Israél uit Gods plan en uit Gods verbonden te werken. De vervullingstehologie gaat nog een stapje verder. Zij breiden de landbelofte via Christus uit naar heel de wereld en werken zo het Joodse volk hun land uit. Ik vrees dat de gelovigen die de vervullingstheologie aanhangen de Naam van Christus ijdel gebruiken voor hun antizionistische doeleinden. Want eigenlijk zeggen zij: Alles is voor Christus (klinkt vroom), dus geen speciale beloften en en geen land voor Israël. Wat lijnrecht tegen de heilige Schrift en tegen het wezen van de Eeuwige, de God van Israël, die trouw is, ingaat.

Ik geef dit even weer om de mening van Van Barneveld aan te geven.  Niet omdat ik het met deze omschrijvingen eens ben.  Maar ik ga daar nu maar niet op in.  Hij komt vervolgens tot zijn punt:
Christenzionisten wordt verweten dat zij Israël gebruiken voor hun eigen eindtijdvisie. De evangelische gemeenschap werd tijdens de “Christ at the Checkpoint” conferentie die van 5-9 maart in Bethlehem is gehouden, opgeroepen op te houden met het naar Midden Oosten te kijken door de lens van de eindtijd. We zouden ons moeten aansluiten bij hen die Jezus volgen door profetische gerechtigheid, vrede en verzoening na te streven.

Dat lijkt me geen dom advies van Christ at the Checkpoint.  Van Barneveld bewijst hierboven dat hij door zijn eschatologische bril een zodanig vertekend beeld heeft van de werkelijkheid van de wereld en van het Midden Oosten, dat het wat pathetisch en lachwekkend is.

Hij vindt bovendien dat bij Christ at the Checkpoint een “onbijbelse invulling van het begrip gerechtigheid” werd gehanteerd.  Nu kan ik dat niet controleren, hoewel het interessant is dat ook een aantal leiders van messiasbelijdende organisaties en gemeenten aan de conferentie meededen.  Hebben die de plank dan ook totaal misgeslagen? Willen die Israel ook vernietigen en verlangen die ook naar een nieuwe Holocaust?

Het gaat om een onbijbelse invulling van het begrip gerechtigheid, want “wat wil men en wat bevordert men? Een Palestijnse terroristenstaat die uit is op het verjagen van het Joodse volk uit het door God aan hen beloofde land.” Kinderachtig.  Natuurlijk willen deze christenen die in Bethlehem waren geen Palestijnse terroristenstaat die Joden uit Israel wil verjagen.  Hebben ze gezegd dat ze dat willen?  Welnee, dit is de holle retoriek van Van Barneveld.  

Vrienden van Israel moeten ook wel steeds hardere taal spreken want waar ze in de jaren '70 en '80 onder evangelischen nog zonder meer op steun voor het beleid van Israel konden rekenen, is dat intussen niet meer zo. Er wordt veel kritischer gekeken naar hoe Israel met de Palestijnse minderheid en met de Palestijnse Gebieden omgaat.

Van Barneveld verzet zich tegen wat hij ‘de leugen’ noemt en ziet daarin:
  • Een oproep om Gods beloften van herstel voor Israël maar te vergeten. Dus de ogen gesloten houden voor de machtige daden van de God van Israël in onze tijd.
  • Op te komen voor de arme, verdrukte Palestijnse Christenen die zo zwaar zouden lijden onder de (brute) bezetting van Israël. Dus de leugens en mythen over de zogenaamde Palestijnen te accepteren.
  • Gesuggereerd wordt dat christenzionisten geen oog zouden hebben voor Palestijnse medechristenen noch voor vrede en verzoening. Maar het is niet of-of, gerechtigheid of profetie, maar én-én. Bovendien gerechtigheid is doen en te geloven wat God zegt.

Van Barneveld citeert vervolgens met verdriet ds. Anthony Simon. 
Hij is voorganger van een messiaanse gemeente in Jeruzalem. In de tweede helft van maart was hij in Nederland. Uitnodigd door Vrijgemaakt Gereformeerde kerken en groepen. Uit een verslag in het Nederlands Dagblad van 22.03.2012 kreeg ik het gevoel dat hij “weinig op heeft met... christenzionisten die geen kritiek op Israël kunnen verdragen.

Het volgende citaat kwam hard aan: “De (christen)zionisten plaatsen Israël boven Jezus”.”

“Dat doet zeer. Soms wordt ons verweten dat wij “Jezus verloochenen”. Dat is juist zo pijnlijk omdat de visie op Gods uitverkoren volk Israël mij dichter bij de Here Jezus heeft gebracht en nog steeds brengt.”  Het kan pijnlijk zijn om zulke kritiek te horen, maar het hoeft daarmee niet onterecht te zijn.  Als zelfs messiasbelijdende Joden dit soort commentaar leveren op christenzionisten, zouden ze dit misschien maar beter wat serieuzer kunnen nemen.

Van Barneveld eindigt stevig, om aan te geven dat voor hem Israel niet boven Jezus staat.  Ik denk dat hij zichzelf met zijn citaat geen deugd doet: 
Als we dichter naar Christus groeien, komen we automatisch dichterbij Israël, zijn volk. Elke Bijbelse stap die wij terugzetten voor onze oudere broer Israël drijft ons dichter naar Christus.

Hoe zouden de eerste christenen het hebben beleefd, dichter bij Jezus is dichter bij Israel?  Eigenaardig.  Jezus waarschuwde juist voor vervolging door de (leiders van) Israel.  En stappen ondernemen voor steun aan Israel brengt ons dichter bij Jezus? 

Parbleu.  De weg naar God (via Christus) loopt dus via steun aan de Joodse staat?  Israel steunen is bij Jezus komen?  Ik denk dat Van Barneveld goed aangeeft waarom hem en zijn maten kan worden verweten dat Israel een rol heeft gekregen die het niet mag hebben in een gezonde bijbelse theologie.
  

26 opmerkingen:

Anoniem zei

Opvallend dat er ook stelling tegen 'vervullingstheologie' genomen wordt door JvB. Blijkbaar is doorgedrongen dat vervangingstheologie niet bestaat en dat degenen die door Christen-zionisten daarvan beschuldigd worden, zelf vaker over vervullingstheologie spreken (in Christus is ALLES vervuld). Dus moet nu de 'vervullingstheologie' het ontgelden: een graadje erger dan vervangingstheologie (want dat bestond toch al niet). Erger, omdat het bedreigender is voor christen-zionistische theologie. Erger, omdat het inderdaad de zionisten bepaald bij het gegeven dat zij (de zionisten) Israel een belangrijkere plaats toekennen dan behoorlijk is, namelijk boven de Christus.

Unger zei

Er zijn christenen die in de Bijbel lezen en geloven dat G'd een aparte route heeft uitgestippeld voor Israel. Er zijn christenen die dit ontkennen en er zijn christenen die het worst zal wezen.....Ik behoor tot de 1e groep. Als Jos zich dan met 'zijn' volk Egypte bezig houdt, houd JvB zich met 'zijn' volk Israel bezig.

Ruud zei

Er staat nergens in de Bijbel dat God een aparte route voor Israel heeft uitgestippeld los van die voor christenen. Dat is tweewegenleer. God heeft maar één volk en Christus heeft maar één bruid en Hij doet niet aan bijvrouwen. Wie Gods volk is staat heel duidelijk in 1 Petrus 2 en Galaten 3, namelijk al die mensen - Joods of niet - die geloven dat Jezus de Messias is. Verder niemand.

Ik ben zelf alle dagen bij alle toespraken van Christ at the Checkpoint geweest en ik heb Jan van Barneveld daar niet mogen waarnemen. Ik kan niet geloven dat ik al die dagen zijn verschijning over het hoofd zou hebben gezien.

Verder zijn de verhalen van Jan van Barneveld gemakkelijk te ontmaskeren. Alle speeches zijn op internet gezet. Zie www.christatthecheckpoint.com en vimeo.com/christatthecheckpoint. Luister en oordeel zelf.

Zie ook http://stephensizer.blogspot.com/2012/03/christ-at-checkpoint-messianic-response.html voor een verklaring van de daar aanwezige Messiaanse Joden. Jan van Barneveld weet het op afstand beter dan lokale gelovigen, zelfs lokale Joodse gelovigen? De beste stuurlui staan weer eens aan (een heel verre) wal.

Peter Boswijk zei

Mooi stukje Jos. Duidelijke de vinger op de zere plekken. Uiteindelijk gaat het om de Christus, Jezus en Zijn Lichaam. In Hem worden al Gods beloften vervuld.

Maar dit hoeft niet uit te sluiten dat God Israel nu verduisterd heeft om later nog iets bijzonders met ze te doen, ze weer in te lijven in Gods plan in Christus. Tot die tijd geldt gewoon dat we geduldig moeten wachten tot God verder openbaart wat dat is. De huidige staat Israel heeft daar echter niet direct iets mee te maken.

Ik ben het wel met Van Barneveld eens dat er een lelijk antizionisme is dat het zelfbeschikkingsrecht van de Joden in Israel ontkent en ondermijnt. Ik bedoel, de gemiddelde Egyptenaar, Syrier, Jordanier, Iranier heeft m.i. niet zo'n positief beeld van Joden, zacht uitgedrukt. Maar dat is allemaal politiek.

Ik vind het wel mooi wat Van de Beek hierover kort zegt in Lichaam en Geest van Christus.

"Als Israel het volk van God is en de kerk is ook het volk an God, hoe verhouden die beide zich dan? Het antwoord is dat Israel gered wordt door Christus alleen. (...) Christus is de vervullign en voltooing van de Torah en zoals Israel doorde Torah wordt omvat, wordt hij door Jezus omvat. De afwijzing van Jezus door de Joden is een onbegrijpelijk raadsel en we zien hoe Paulus daarmee worstelt in zijn Romeinenbrief om tot de conclusie te komen dat deze verwerping alleen kan worden verstaan als een van de omwegen van God naar zijn heerlijkheid, uitlopend op de lofprijzing waarmee Paulus dit gedeelte eindigt. (...) Israel behoort bij het ene volk van GOd, dat in Christus zijn heerschappij vindt en in zijn geschiedenis, in zijn lijden en zijn diaspora weerspiegelt zich het beeld van hun God. Daarom kan over de eenheid van dekerk nooit worden gesproken zonder de eenheid van Israel. Dat betekent niet dat de weg voor Israel eenvoudig is. De Joden zullen moeten leren dat de wet al volbracht is en dat de wet der werken de dood brengt, oordeel en vloek. Alleen de wet van het geloof in Jezus Christus zal hen redden. Dat is voor heidenen die geen wet hebben makkelijker dan voor Joden die wel een wethebben, hoewel zij gemeen hebben dat zij het leven buiten zichzelf moeten vinden, in de dood en opstanding van Jezus."

Ik vind dat wel een mooi idee. De huidige verstrooiing en vernedering van het volk Israel is een oordeel van God, maar juist daarin weerspiegelen ze ook weer het zijn van het volk van God en dat God nog iets met ze zal doen. Zoals ook Paus Benedictus Hildegard Brem instemmend citeert: The Jews themselves are a living homily to which the Church must draw attention, since they call to mind the Lord's suffering...

Unger zei

Beste Ruud, je bent 'vol' van het
2e testament en 'vol' van het evangelie, prachtig ! Maar ik vertel je dat je dit alles nog veel mooier gaat vinden en, belangrijker, beter gaat begrijpen, als je het 1e testament gaat lezen/begrijpen/geloven. Als jij JvB wat beter zou lezen, weet je drommels goed dat het ook bij hem om onze G'd en verlosser gaat. Wat jij nu wilt 'ontmaskeren' ontgaat mij geheel.....

Ruud zei

Unger, de Bijbel spreekt nergens over een tweede testament of verbond, alleen over een Nieuw Verbond. Zie bijvoorbeeld Jeremia 31. Hebreeën 8 legt uit dat dit Verbond het Oude Verbond vervangt en er dus niet naast staat. Dit vervangen was nodig, omdat het Oude Verbond verbroken was door ontrouw van onze kant.

Ik hoef niets te ontmaskeren, dat doen de sprekers bij Christ at the Checkpoint wel. Wie deze speeches beluistert op bijvoorbeeld www.christatthecheckpoint.com, zal horen dat Jan van Barneveld praat over zaken waar hij niets van weet en ook niets wil weten. Hij voert geen spat deugdelijk bewijs aan voor zijn anti-Arabische en racistisch getinte moddersmijterij en wat hij aanvoert is zo zwak, dat het zo onderuit te schoffelen is, zoals Jos al duidelijk aantoont op zijn blog.

Christenen horen zich hiervan verre te houden. Wie denkt Jan van Barneveld eigenlijk voor te stellen dat hij zo oordeelt over Andermans knecht?

Unger zei

Christelijke anti-zionisten hebben -nog- niet in de gaten dat zij feitelijk rebelleren tegen onze gezamenlijke G'd, De G'd van Israel ! Ze zijn helaas -nog- roepende doof en ziende blind.....

Ruud zei

Unger, er is niet zoiets als een "gezamenlijke" God. Die term staat nergens in de Bijbel. Er is maar 1 God en Zijn Zoon heet Jezus. Die zijn - samen met de Heilige Geest - niet los verkrijgbaar, ook niet voor Joden.

Het volk van God zijn volgens 1 Petrus 2 en Galaten 3 al diegenen die geloven dat Jezus de Messias is. Dat kunnen en zullen zowel Joden als niet-Joden zijn en niemand is superieur aan de ander.

Is het je nooit opgevallen dat Jezus zelf helemaal niet zo zionistisch is? Hij voorspelt bijvoorbeeld wel de verwoesting van de tempel in Lukas 19, maar zegt absoluut niets over een herbouw. Als er al een herstel is, dan moet dat gepaard gaan met een erkenning van Jezus als Messias en dat is dus niet iets wat er hopelijk ooit nog eens achteraan komt.

Verder geeft Hij zelf aan in Mattheus 12 en Lukas 8 wie Hij echt als Zijn familie beschouwt, namelijk al diegenen die naar Zijn woord luisteren. Daarvoor hoef je niet Joods te zijn (maar het kan natuurlijk wel).

In Handelingen 1 geeft Hij als antwoord op de vraag van de discipelen of Hij nu het koningschap van Israël gaat herstellen, dat dat niet hun zaak is. Hun zaak is in de hele wereld inclusief Israël het evangelie verkondigen en op die manier aan Gods koninkrijk werken. Zie hiervoor ook Mattheus 21:43 en context.

Peter Boswijk zei

"Als er al een herstel is, dan moet dat gepaard gaan met een erkenning van Jezus als Messias en dat is dus niet iets wat er hopelijk ooit nog eens achteraan komt."

Waarom zou je niet hopen dat het Joodse volk eens als geheel toch tot het inzicht komt dat Jezus de Christus is, en waarom dan niet hopen dat ze als volk een zegen zullen zijn voor alle mensen...misschien met tempel, wat maakt het uit. Paulus hoopte daarop. Hij was zelfs bereid zijn leven daarvoor te geven. En Johannes getuigt ook: "Zie Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben (vgl.Zach 12:10)." Het Joodse volk wordt daar toch mee bedoeld. (En anders horen ze bij alle stammen van de aarde). Wie weet hoe of wat, wanneer, etc... maar tot die tijd kunnen we toch gewoon vriendelijk zijn over en tot het Joodse volk.

Ruud zei

Peter, ik zie nogal eens vrome uitspraken over verbondenheid met het Joodse volk. Ik zie vrijwel nooit uitspraken over verbondenheid met Palestijnse christenen, of het wordt er een beetje achteraan gepropt van oja, die zijn er ook nog. Men is wel heel vriendelijk voor Joden, maar Palestijnse christenen worden op zijn best beleefd genegeerd of krijgen op zijn slechtst allerhande Jan van Barneveldse bagger over zich uitgestort. Dat is in strijd met verzen als Galaten 6:10 waar staat dat wij voor iedereen goed moeten zijn (dus ook voor Joden), maar met name voor onze geloofsgenoten. Dat geldt natuurlijk dus ook Messiaanse Joden.

Het lijkt me dus veel Bijbelser om te hopen dat iedereen - Joods of niet - tot geloof in Jezus als Messias komt en zo ook een zegen kan zijn voor anderen. Van Christus wordt immers gezegd dat in Hem Jood noch Griek is (Romeinen 10:12, Galaten 3:28, Kolossenzen 3:11), ofwel dat de een Hem net zo lief is als de ander. Dat zou voor ons ook moeten zijn. De muur tussen Jood en Griek is volgens Efeziërs 2:11-20 door Jezus zelf afgebroken en die horen wij dus niet weer op te bouwen door aan Joden (of Grieken) een voorkeursbehandeling te geven, wat ik dus helaas nogal eens zie gebeuren.

Jos Strengholt zei

Ha Peter - zonder in te gaan op wat je zegt even een opmerking op het vers dat je citeert: "Zie Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben (vgl.Zach 12:10)."

interessant is dat dit vers volgens mij altijd wordt gebruikt als bewijs dat Joden eenmaal massaal tot geloof komen. Ik vrees dat ik het omgekeerde moet constateren... dit vers kondigt geen bekering aan, maar oordeel. Als de Heer komt zullen ook degenen die Hem hebben gedood, hem zien. Maar dan is het wel te laat.

Peter Boswijk zei

Het lijkt mij nogal logisch dat wij meer hebben met Palestijnse Christenen dan met niet-christelijke Joden, om het simpele feit dat wij met de een een levenseenheid vormen in Christus. Het is natuurlijk wel altijd een vraag hoe zich dit zou moeten vertalen naar concreet politieke uitgangspunten... ik sta zelf vrij kritisch tegenover het vermengen van geestelijke dingen met politiek. Ook in dit opzicht. Het kunnen functioneren als kerk (bezoeken en het bouwen van kerken en heilige plaatsen, het dopen van bekeerlingen, zowel Joden als Moslims) lijkt mij het belangrijkste.

Jos, daar heb je wel een goed punt. Het is inderdaad een tekst die we graag gebruiken als reden voor bekering van de Joden en de volkeren bij de komst van de Heer. Ik denk dat die tranen daar wel iets mee te maken kunnen hebben. Maar het is de vraag of dat ook inderdaad klopt. Jezus zei immers zelf ook in een gelijkenis dat hij wegging om een koninkrijk in ontvangst te nemen. Als hij terugkwam en koninklijk gezag zou uitvoeren was zijn tweede bevel (in de gelijkenis) om allen die niet wilden dat hij koning was voor hem te brengen en dood te slaan. Ik kan me in die context ook voorstellen dat er wat tranen vloeien.

De context van Zacharia 12, waar Opb. 1 naar verwijst lijkt wel meer een nationale bekering met een zegen en reiniging die daarop volgt - "op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David...". Dan moet je zeggen dat beide teksten over wat anders gaan...dat vraagt even wat meer studie.

Unger zei

Aan allen die -logischer wijze !?- meer met palestijnse christenen hebben dan met -niet christelijke joden !?- wil ik met klem adviseren zich absoluut meer te verdiepen in G'ds woord om er zo uiteindelijk -hopelijk- achter te komen, dat zij niet geheel op het juiste spoor zitten....(als G'd geen aparte 'route' met 'Israel' zou hebben uitgedacht, had hij 'Israel' helemaal niet genoemd in Zijn woord ;sterker nog, dan had Hij Zijn Zoon niet als Jood geboren laten worden in Israel....

Ruud zei

Tja Unger, ik baseer mijn stellingen op Gods woord en geef daar ook bewijzen voor uit de Schrift. Dat zie ik jou niet doen. Jij roept wel dingen, zonder deze hard te maken en komt aan met algemene vaagheden dat anderen maar beter de Bijbel moeten lezen, omdat zij dan hopelijk zullen inzien dat jij inderdaad gelijk hebt.

Je gaat bijvoorbeeld in tegen Galaten 6:10, maar toont niet aan waarom dat geoorloofd zou zijn. Je legt er graag (teveel) de nadruk op dat Jezus Joods is, maar dat feit houdt helemaal niet in dat alle Joden dus als Jezus zijn. Jezus legt er zelf ook eigenlijk helemaal niet zo de nadruk op. Hij noemt het alleen tegen de Samaritaanse vrouw, maar legt daarna wel uit hoe het in de toekomst zal gaan, namelijk dat mensen God aanbidden in Geest en Waarheid en dat zij Jezus als Messias erkennen. Het draait dus uiteindelijk om Jezus, niet om Israël.

Op andere plaatsen (zie mijn vorige post) wordt uitgelegd dat Joden en Grieken en dus ook Palestijnen aan elkaar gelijk zijn. Zo staat het in de Bijbel en daar moeten wij ons dus ook aan houden. Waanideeën als tweewegenleer horen daar gewoon niet bij.

Unger zei

Da's best bijzonder; we baseren ons beiden op G'ds woord, en beseffen dat het om Jezus gaat, (Dat doet JvB trouwens ook!)en toch zie ik de 'rode draad' in G'ds plan en handelen, en jij verzet je er tegen!?

Anoniem zei

Ruud, Bedankt voor je heldere uitleg.

Corrie

Anoniem zei

Unger, Lees het pas in het Nederlands verschenen boek van de Palestijnse dominee Naim Ateek. En dan speciaal wat hij zegt over het christelijk zionisme in hoofdstuk 6. Interessant!


Corrie

Unger zei

Corrie, zoals Jos al eens antwoordde: ik baseer me op G'ds Woord = de Bijbel en niet op een 1 of ander boekje van iemand......(en zeker niet van Ateek....)

Ruud zei

Anoniem: alstublieft en graag gedaan!

Unger, jij denkt alleen maar dat je die rode draad ziet. Dat is echter helemaal niet zo. De rode draad loopt alleen via het verlossingswerk van Jezus en niet via de huidige staat Israël. Kijk maar naar wat Jezus precies allemaal zei in de Bijbel. Ik heb daar al wat voorbeelden van gegeven. Als jij daar anders over denkt, lijkt het mij verstandig dat je dat ook vanuit de Bijbel aantoont en niet alleen maar wat onbewezen stellingen poneert. Dat komt niet zo overtuigend over.

Ruud zei

Anoniem: misschien kun je nog wat verduidelijken wat er zo goed is in hoofdstuk 6 van het boek van Naeem Ateek. Dat is gemakkelijk voor de mensen die het niet gelezen hebben.

Unger: wat klopt er volgens jou niet in de stellingen die Naeem Ateek poneert in hoofdstuk 6? Heb je het boek wel gelezen, overigens, of zit je boeken te beoordelen die je niet gelezen hebt? Dat komt zeker heel zwak over.

Kom daarbij alstublieft wel to the point met bewijzen en roep niet alleen maar wat algemeenheden.

Unger zei

Ateek heeft niets met joden en niets met christenen die iets met joden hebben, maar hij heeft alles met christenen die niets met joden hebben. Ook hij slaat de plank mis....

Ruud zei

Toon dat eens aan. Je poneert weer stellingen zonder ze hard te maken. Dit maakt geen indruk. Je roept maar wat.

svanhoeve@zeelandnet.nl zei

Gods verbond met israel is eeuwig en onvoorwaardelijk; maar de genade voor de wereld en de kerkis tijdelijk en duurt tot Hij zegt en nu ishet afgelopen met aldie hoogmoed van de kerken en worden ze als de grote hoer verbrand; vroeger dacht men nog dat is de kerk van rome mnaar helaas het prot''is net zo hoogmoedig
gr kerkganger uit zaamslag

Anoniem zei

Als God een verbond heeft met Abraham,Izaak en Jakob,dan is dit verbond voor altijd.Wij als Christenen mogen hierin delen door Jezus lief te hebben en te volgen.Als de Palestijnse Christenen Jezus liefhebben,hebben ze ook het Joodse volk lief en te respecteren,immers zonder het Jodendom geen Christendom.Ik ben er van overtuigd dat als Palestijnen,Syriers,Egyptenaren ect,het Joodse zullen gaan repecteren als Natie er geen muren meer nodig zijn.Dat we samen mogen bidden voor deze vrede.

Anoniem zei

Jullie weten niet wat jullie aanbidden, Wij weten wat wij aanbidden, want het Heil is uit de Joden. Joh4:22

Psalm 83: Kom zeggen de vijanden van God, laten wij hen als volk vernietigen, zodat aan de naam van Israel niet meer word gedacht.
Enz.

Jan van Barneveld is zeer Bijbelgetrouw.

MVG van Nathalie.

Anoniem zei

@ heer Ruud. U zegt geen spat bewijs van JvB anti Arabische uitspattingen. De bijbel zegt de antichrist komt uit het oosten trekt naar het westen. Zijn getal is die van een mens 666, hij zal zeggen god heeft geen zoon. Koran uit het oosten, 666 is er heilig kalifaat stichting en zegt god heeft geen zoon. Bijbel heb uw vijanden lief> koran moord christenen en joden en liegt indien het nodig is. Mohammed riep zich uit tot profeet daar zegt de bijbel u neemt mij niet aan maar wel degeen die uit zichzelf gekomen is. Klein optelsom 666 heilig in koran uit het oosten afkomstig haat zaaiend boek en God heeft geen zoon. Ottomanen hebben reeds eerder gepoogd en nu hersteld het rijk. Er is een noorse profetie uit 1968 die wijst naar heden derde wereldoorlog. Openbaring 13 zegt genoeg.