maandag 19 september 2011

Kerkleiders in Jeruzalem willen Palestijnse staat

De kerkleiders in Jeruzalem hebben zich achter de Palestijnse Autoriteit gesteld in diens poging om deze week bij de Verenigde Naties erkenning van een Palestijnse Staat te krijgen. Dit was hun verklaring vorige week:

Looking ahead to the upcoming General Assembly of the United Nations this September 2011 and the bid for Palestinian statehood, the Heads of Christian Churches in Jerusalem feel the need to intensify our prayers and diplomatic efforts for peace between Palestinians and Israelis, to consider this as the most appropriate time for such an opportunity, and thus wish to reiterate the following principles upon which we agree:

1. A two-state solution serves the cause of peace and justice.
2. Israelis and Palestinians must live each in their own independent states with peace and justice, respecting human rights according to international law.
3. Negotiations are the best way to resolve all outstanding problems between the two sides.
4. Palestinians and Israelis should exercise restraint, whatever the outcome of the vote at the United Nations.
5. Jerusalem is a Holy City to the followers of all three Abrahamic faiths, in which all people should be able to live in peace and tranquility, a city to be shared by the two peoples and the three faiths.

Thus, we call upon decision makers and people of good will, to do their utmost to achieve the long awaited justice, peace and reconciliation between Israelis and Palestinians so that the prophecy of Prophet David is lived again:

« Love and faithfulness meet together; righteousness and peace kiss each other.» (Ps. 85: 10)

13 September, 2011

† Patriarch Theophilos III, Greek Orthodox Patriarchate
† Patriarch Fouad Twal, Latin Patriarchate
† Patriarch Tarkom II Manoogian, Armenian Apostolic Orthodox Patriarchate
Very Rev. Pierbattista Pizzaballa, ofm, Custos of the Holy Land
† Archbishop Anba Abraham, Coptic Orthodox Patriarchate
† Archbishop Swerios Malki Mourad, Syrian Orthodox Patriarchate
† Archbishop Abune Mathias, Ethiopian Orthodox Patriarchate
† Archbishop Joseph Jules Zreyi, Greek Catholic Patriarchal Exarchate
† Bishop Suheil Dawani, Anglican Bishop in Jerusalem
† Bishop Mounib Younan, Evangelical Lutheran Church in Jordan and Holy Land
† Bishop Pierre Melki, Syrian Catholic Patriarchal Exarchate

26 opmerkingen:

gert zei

Hoi Jos,ik mis op de foto de Gr.orth.priester Irineos I,of zit hij nog steeds in de gevangenis vanwegen wapensmokkel voor de pals?

En de Gr.orth.bisschop Attalah Manna die de duivelse hamas leiders vrijheidstrijders noemt,mis ik ook al.

Trouwens hamas is niet voor het uitroepen van een pal.staat,nee zij gaan voor héél het Joodse land en dan nog Judenvrij ook.

Jammer trouwens voor de pals dat de beweegredenen van deze kerkleiders(lees gewitte graven)niet voortkomen uit bewogenheid met hen ,maar uit haat tegen de Joden/Gods verbondsvolk.

daniella van den akker zei

@Gert
mijn othodoxe vader leerde mij dacht ik dat het verbond met de joden ophield toen ze de Messias niet aanvaardden als Zoon van God, waar het hele verbond naar toe wees, zo leerde mijn vader ons. Het hele oude testament werd vervuld door het nieuwe. Maar misschien heb ik een verkeerd christendom aangeleerd gekregen. Mijn vader wijlen was overigens een fervent liefhebber van alles wat joods was, inclusief de staat Israil. Pro Israel dus.

gert zei

Hoi Daniella,mijn vader(streng gereformeerde gemeente,later evangelisch)leerde mij dat het met wie zich aan Gods volk/de Joden vergrijpt uiteindelijk verkeerd afloopt.

Toen Adolf Hitler ten tijde van de 2e wereldoorlog zich tegen de Joden keerde,voorspelde hij dat dat z'n ondergang zou worden.

Nu zie je weer kerkleiders uit dezelfde hoek het op een akkoordje gooien met de voortzetters van de holocaust.

Opmerkelijke overeenkomst is dat de palestijnen ook willen in navolging van nazi Duitsland dat het toekomstige palestijnse land Judenvrij zal zijn.


http://israeltoday.nl/headlines/9-nederlands/1754-palestijnse-ambassadeur-geen-joden-in-onze-staat

Jos M. Strengholt zei

Gert, mijn bijbel leert me dat voor God alle mensen gelijk zijn en dat je je aan geen enkel volk mag vergrijpen. Ook niet aan Palestijnen dus. Of Serviers. Of Amerikanen. Og Hollanders. Of Friezen. Of Egyptenaren.

gert zei

Hoi Jos,volkomen mee eens maaaaar,ik dacht ook dat de volken die jij noemt ook nooit met totale uitroeing zijn bedreigd,
ik geloof in tegenstelling tot jou nog steeds in overeenstemming met de Bijbel in UITVERKIEZING.

God kiest/koos soms in Zijn heilshandelen bepaalde personen,een volk,uiteindelijk Zijn Zoon om een bepaald doel met de wereld/schepping te bereiken.

God heeft,zoals soms aardse vaders ook hebben (bv.Jos heeft en doet terecht lyrisch over Justine) een OOGAPPEL en dat is nu eenmaal Israel Zijn volk.(Zach.2:8)

Daar mot je als buitenstaander niet tussenkomen,dat is nu eenmaal zo,daar verander je niks aan,hoe graag je als buitenstaander ook zou willen.

daniella van den akker zei

hoe moet ik dat dan precies zien Gert, God vindt het dan minder erg als de indiaanse mensen uitgemoord worden, of de aboriginalmensen, of zwarte slavenmensen, of de bosjesmanmensen of dan de joodse mensen?

gert zei

Nee natuurlijk niet Daniella,maar tav het verwezelijken van Zijn heilsplannen is het Joodse volk,Zijn knecht,Zijn erfdeel nog steeds crusiaal.

In de Bijbelse tijd had je Amalek,in de vorige eeuw ene Hitler en vandaag de islam die trachten door het Joodse volk te vernietigen Gods heilsplannen te verijdelen.

Wee hun trouwens (bv.die kerkleiders in Jeruzalem en alle andere dwalende gggristenen wereldwijd) die pleitbezorgers zijn voor de zg pals zaak.

Anoniem zei

Gert A zei

Even los van al die bijbel teksten en zo…

Het lijkt me discutabel om een staat te laten creëren door de Hamas en/of de PLO.
Dit omdat ze allebei als streven o.a. de vernietiging van Israël hebben.
Wat nog steeds, ondanks menig protest, in hun manifest blijft staan.

Daarom begint het bij mij een beetje te kriebelen bij al die, op zich mooie, Bijbelteksten.
Mierzoet, maar natuurlijk kinderlijk naïef als deze over een dergelijk conflict worden uitgesproken.
Het maakt me best wel een beetje nijdig, net alsof het zo makkelijk werkt.
Net alsof het een soort keuze is tussen goed en kwaad, donker of licht. Etc.

Hoop tevens voor deze kerkleiders dat hun kerken niet op Palestijns gebied terecht komen.
Mocht dat wel het geval zijn, dan is er over een paar decennia vrijwel niets meer van over.
Ondanks de goede intentie en mooie woorden van hun kant….

Wat niet wil zeggen dat ik tegen een (seculiere) Palestijnse staat ben, alleen niet onder dergelijke omstandigheden.

Ruud zei

Gert,

Romeinen 3,29-30: Is God soms alleen de God van de Joden en niet die van de heidenen? Zeker ook die van de heidenen, want er is maar één God, en hij zal zowel besnedenen als onbesnedenen op grond van hun geloof als rechtvaardigen aannemen.

Rom 10,12: Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen;

Gal 3,7: Gij bemerkt dus, dat zij, die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn.

Mat 3,9: en beeldt u niet in, dat gij bij uzelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham tot vader, want ik zeg u, dat God bij machte is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken.

Het kind zijn van Abraham (en zijn beloften) wordt dus kennelijk niet bepaald door je DNA, maar door je geloofsovertuiging.

Gal 3,28: Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus.

Kol 3,11: waarbij geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaar en Skyth, slaaf en vrije, maar alles en in allen is Christus.

1 Petrus 2,9-10: Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.

Ofwel: Gods kinderen zijn al diegenen die Jezus als Messias erkennen, Joods of niet. In tegenstelling tot sommige aardse vaders doet God niet aan etnisch favoritisme. Arabische christenen zijn dus meer zijn kinderen dan Joodse niet-christenen. Dat mogen sommige christenzionisten wel eens ter harte nemen, aangezien Arabische christenen vaak door hen genegeerd worden.

Ruud zei

Gert, het zou fijn zijn als je eens wat bescheidener gaat zijn met je grote woorden tegen Arabische christenen. God kiest in een conflict echt niet altijd automatisch de kant van Israël. De huidige door Israël gehandhaafde status-quo is zeker on-Bijbels gezien Leviticus 19:33-34, Ezechiël 47:21-23 e.e. en dat dit onrecht moet eindigen is duidelijk. Als Israël kennelijk de gebieden niet wil annexeren en de bewoners Israëlisch staatsburgerschap en dus gelijke rechten wil aanbieden, dan zal er iets anders gezocht moeten worden. Het voorzetten van de status-quo is Bijbels gezien zeker geen optie.

gert zei

Hoi Ruud,wat mij in deze discussie opvalt is dat jullie bv.totaal voorbijgaan aan de ware bedoelingen van de pal.leiders tav het volk van Israel en het beloofde land.

Geen enkele reaktie ook over de verklaring van de pals.leiders dat de nieuwe pals.staat JUDENREIN,precies hetzelfde wat Hitler beoogde, moet zijn.
Reageer daar eens op!

De discussie over de plaats/positie nu van het Joodse volk in Gods heilshandelen ga ik fff nu niet overdoen.

Één ding wil ik wel kwijt dat Jezus naast Hoofd van de Gemeente,Zijn Lichaam óók de Koning der Joden/volk van Israel is.

Anoniem zei

De vestiging van een Palestijnse staat zal de eeuwige vijandschap van de mohammedanen jegens de kinderen van Israëli niet tenietdoen.
Sahih Bukhari
Volume 4, Book 52, Number 176:
Narrated 'Abdullah bin 'Umar:
Allah's Apostle said, "You (i.e. Muslims) will fight wi the Jews till some of them will hide behind stones. The stones will (betray them) saying, 'O 'Abdullah (i.e. slave of Allah)! There is a Jew hiding behind me; so kill him.' "
Sahih Bukhari
Volume 4, Book 52, Number 177:
Narrated Abu Huraira:
Allah's Apostle said, "The Hour will not be established until you fight with the Jews, and the stone behind which a Jew will be hiding will say. "O Muslim! There is a Jew hiding behind me, so kill him."
THE AFFAIR OF MUHAYYISA AND HUWAYYISA
The apostle said, 'Kill any Jew that falls into your power' Thereupon Muhayyisa ibn Mas'ud leapt upon Ibn Sunayna (579), a Jewish merchant with whom they had social and business relations, and killed him. Huwayyisa was not a muslim at the time though he was the elder brother. When Muhayyisa killed him Huwayyisa began to beat him, saying, ‘You enemy of God, did you kill him when much of the fat on your belly comes from his wealth? Muhayyisa answered, ‘Had the one who ordered me to kill him ordered me to kill you I would have cut your head off.’ He said that this was the beginning of Huwayyisa’s acceptance of Islam. The other replied, ‘By God, if Muhammad had ordered you to kill me would you have killed me?’ He said ‘Yes by god, had he ordered me to cut off your head I would have done so.’ He exclaimed, ‘By god, a religion which can bring you to this is marvellous!’ and he became a Muslim.
The Life of Muhammad
A translation of the Sirat Rasul Allah by Alfred Guillaume
blz. 369.
Hoogachtend
Alf Mulhid

Jos M. Strengholt zei

Gert, als je dan zo tegen een Palestijnse staat op Westbank bent (Gaza geen probleem? Dat heeft Israel zelf verlaten tch?) wat is dan het alternatief? Vind je dat Israel de Westbank moet annexeren?

Hoe moet Israel dan met de Palestijnen in Israel omgaan?

ben kok (joods-chr.pastor) zei

De kwalijke bedoeling van deze kerkleiders, die een groot deel van de Palestijnse christenen (niet alle!) vertegenwoordigen, wordt weer helemaal duidelijk.
Via het Kairosdocument roepen ze op tot BDS en nu steunen ze het eenzijdig uitroepen van een Palestijnse staat, lees "haatbolwerk om Israel te vernietigen".
Judenrein, die nieuwe staat, dat wel.
Ik was 2 dagen op de Kairosconferentie in Amsgterdam, VU, waarbij ik de eerste dag vlak achter Dries van Agt zat en op dezelfde stoel zat PKN scriba Arjan Plaisier een dag later, heel symbolisch.
Naim Ateek en Jamal Khader vergiftigen de Palestijnse christen al decennnia met de bevrijdingstheologie, samen met het door de PKN gesubsidieerde Sabeel.
Kairos stelt dat de Palestijnse christenen en hen die er bij willen horen, het “volk van het land” zijn en dat zij de Joden hebben vervangen.
De christelijke kerk stelt al 17 eeuwen, dat ze de Joden hebben vervangen en zijn na de holocaust aan het twijfelen daarover, zeggen dat Joden en christenen ieder een eigen weg gaan.
Jos zit kennelijk op dezelfde lijn, staat alleen niet op de foto van dit artikel, maar wie weet of er nog een plekje komt.
De stap is maar klein van het standpunt "Israel is net als elk ander volk" naar "Israel is geen volk, wij zijn als "volk van het land" het uitverkoren volk".
Dat zeggen deze kerkleiders op de foto nl. , aldus Kairos, Ateek, Khader, Sabeel.
Wie Israel zegent, wordt gezegend, wie het vervloekt, zal de vloek ervaren.
Shalom toegewenst, verkrijgbaar bij inkeer tot Bijbels denken.
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Ruud zei

Ben, in 1 Petrus 2:9,10 staat duidelijk wie er Gods volk is. Dat zijn al diegenen, Joods of niet, die geloven dat Jezus de Messias is. Ik heb meer voorbeelden gegeven in een vorige post. Lees die nog maar eens. Jezus zei zelf duidelijk wie Hij als Zijn broeders, zusters of moeder beschouwt: al diegenen die Gods geboden navolgen. Als je Jezus, Gods Zoon, verwerpt, kun je God niet liefhebben en dan schend je wel het belangrijkste gebod uit de Thora.

Verder geldt nog steeds dat als je geen Palestijnse staat wilt, je dan met een Bijbels alternatief moet komen. Voortzetting van de status-quo is gezien Leviticus 19 beslist géén alternatief.

gert zei

Hoi Jos,goed dat je gaza noemt,dat gaf Israel "vrijwillig" op zg.in ruil voor vrede,ipv vrede kregen ze de terreur van hamas,en duizenden raketten inmiddels.

Wat mij byzonder stoort is dat jullie blind lijken voor de ware bedoelingen van hamas en Abbas.

Zegt het jullie dan niet genoeg dat Abbas de Joodse staat niet wil erkennen en dat de toekomstige pal.staat Judenrein moet zijn?

Reageer daar aub eerst eens op.

http://www.dagelijksestandaard.nl/2011/08/abbas-weigert-isra%C3%ABl-als-joodse-staat

Jos M. Strengholt zei

Gert?

Wat zegt het dat Abbas de Joodse staat niet wil erkennen? Hetzelfde als dat Israel de Palestijnse staat niet wil erkennen toch?

Een Palestijnse staat Judenrein? Is dat beleid van de Palestijnse Autoriteit. En zelfs al zou het dat zijn, hoeveel Israeli's willen graag een Joodse staat die Palestijnenrein is?

Je geeft geen antwoord op de vraag Gert: Wat stel jij voor dat Israel doet? Westbank en Gaza weer annexeren? Al die Palestijnen tot Israelische burgers maken? Of ze wettelijk als minderwaardige mensen behandelen en ze niet de volle burgerrechten geven? Zeg het maar.

Het is juiste de redding van Israel als Joodse staat, als er een Palestijnse staat komt. De integratie van Westbank en Gaza in Israel betekent het eind aan een Joodse staat - tenzij de Palestijnen natuurlijk als untermenschen behandeld blijven worden.

gert zei

Hoi Jos,alles is beter dan de pals als volk te erkennen,en een eigen staat te geven want dat zijn ze immers niet,er is nooit in een ver verleden een palestijns volk geweest.(toegegeven,in gaza zaten de filistijnen)
Zodra er een eigen staat is grijpt hamas de macht,de gevolgen ken je.

Laatst vertelde de Israelische VN afgevaardigde voordat hij een toespraak hield over de landskwestie het volgende aan z'n gehoor(is eg gebeurt)!


Toen Mozes met z'n staf op de rots sloeg kwam er een stroom van fris helder water uit,Mozes dacht ik ga lekker een bad nemen,hij ontklede zich en nam een verfrissend bad. Toen hij zich weer wilde aankleden had een palestijn echter z'n kleren gestolen.

De palestijnen in de zaal aanwezig stonden direkt boos op en schreeuwde; "dat kan geen palestijn gedaan hebben want die bestonden toen nog niet!
Ok zij de Israelische afgevaardigde glimlachend nu kan ik m'n toespraak beginnen.

gert zei

Hoi Jos,wijs jij eens aub op het landkaartje van kanaan aan waar de palestijnen dan in vroeger tijd woonden?

Ik zie alleen maar Ammonieten,Edomieten,Judea,Israel,Aramieten,Nabateeërs en Filistijnen in gaza.
Of ga je ook beweren dat de palestijnen toen niet bestonden?


http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Levant_830_nl.svg

Ruud zei

Gert, ten eerste stammen Palestijnen niet van de Bijbelse Filistijnen af. Ten tweede wil ik graag weten wie jou het recht heeft gegeven om te bepalen of Palestijnen zichzelf een volk mogen noemen of niet. God zeker niet. Joden noemden zich ook Palestijnen voor 1948. De rechtse krant Jerusalem Post noemde zich destijds Palestine Post. Waarom mochten Joden zich wel Palestijnen noemen? Ik heb je daar nooit over horen klagen. Arabieren mogen zich nu ineens geen Palestijnen noemen? Dat is anti-Arabisch racisme. De meeste Arabieren in de regio zijn er geboren, terwijl veel Joden immigranten zijn. Het is dan ook te zot voor woorden dat Joden aan Arabieren zouden kunnen vertellen dat zij er geen rechten zouden hebben.

Er hebben in de regio behalve Joden ook altijd andere volkeren gewoond. Het kan dus niet zo zijn dat alleen Joden er rechten zouden hebben en nakomelingen van andere volkeren niet. Zoals de Bijbel ook al voorschrijft, is het land Gods eigendom en heeft Hij harde voorschriften gegeven over hoe mensen met elkaar moeten omgaan. Die gelden vandaag nog steeds voor zowel Jood als Arabier. Als de ene die regels schendt, is dat geen vrijbrief voor de ander om dat dan ook maar te gaan doen.

Anoniem zei

Gert A zei,


Wil ik nog even op Jos reageren :
De PLO wil Israël niet alleen niet erkennen, maar is ook nog steeds uit op haar vernietiging.
Tevens wil Israël wel een Palestijnse staat erkennen, maar onder voorwaarden.
Of deze voorwaarden wel of niet fair zijn is een andere discussie.
De meeste Palestijnen zullen echter nooit Israël erkennen.
Dit maakt dat de houding van Israël en de Palestijnen, t.o.v elkaar, niet te zijn vergelijken, al suggereer je van wel.

Een Palestijnse staat juden rein, dit is onaanvaardbaar.
Net zo goed het onaanvaardbaar is dat er geen Arabieren meer in Israël mogen wonen.
Het doet niet terzake of enkele Joden dat willen, het is niet het overheidsbeleid, dus die opmerking slaat nergens op.
Wil je hier mee suggereren, dat omdat enkele Joden dit denken, de Palestijnen een Judenreine staat mogen maken ?
Als Israël echt zo zijn beleid ging voeren, viel heel de wereld hierover, nu dit het beleid van de P.A gaat worden hoor je niemand.
Dat is hypocriet.

Ik vind een Palestijnse staat op zich ok.

Maar een staat naast Israël toestaan die uit is op haar vernietiging is een misdaad van de hoogste orde.
Dit is een indirecte oorlogs verklaring aan Israël !

gert zei

Hoi Ruud,ik beweer ook niet dat de palestijnen/hamas van nu van de filistijnen afstammen(hoewel aan hun Jodenhaat te zien zou je daar wel aan gaan twijfelen).

Ruud wees ook eens eerlijk in 1964 is men pas over een palestijns volk gaan spreken wat nota-bene een bedenksel is van de moeder van alle terreur Arafat.

Maar goed jullie willen met alle geweld een palestijnse staat..hebben jullie je trouwens wel eens afgevraagd hoe die staat er uit gaat zien?Lees aub onderstaand artikel ffff.

Als de helft van dit artikel al waar zou zijn is iedere pleitbezorger voor zo'n staat gewoon en tegen Gods wil misdadig bezig.

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/148068#.TngWodRYWos

gert zei

Het bewuste artikel,

"hoe die fameuze palestijnse staat er uit gaat zien"

eventueel in het nederlands vertaald.
Tot uw dienst.

http://brabosh.com/2011/09/20/pqpct-dpq/

BThU zei

2 opmerkingen:

- er is op grond van de Bijbel geen enkele aanwijzing dat, al mogen de heidenen nu ook bij Israël worden ingelijfd, de Beloften aan Israël zouden zijn vervallen

- het gaat natuurlijk niet alleen om het al dan niet wenselijk zijn van een Palestijnse Staat als zodanig, maar in het bijzonder om het onwenselijk zijn van een eenzijdig uitgeroepen Palestijnse Staat waarbij eerdere akkoorden met de voeten getreden worden en er niet meer onderhandeld wordt met Israël, alleen een pakket eisen op tafel gelegd

KCB zei

Wat in de discussie een blinde vlek is, vind ik tenminste, is de rol van de Arabische buurlanden in het lot van de "Palestijnen".

Ruim zestig jaar na de stichting van de staat Israël zijn er ongeveer even veel Joodse Palestijnen als niet-Joodse. De Joodse wonen allemaal binnen de grenzen van de staat Israël, de niet-Joodse grotendeels daarbuiten, maar niet in een eigen staat. Waarom hebben die Arabieren geen eigen staat? Omdat de Arabische buurlanden die nooit hebben gewild. Daarom zijn er nu godbetert vijf miljoen Palestijnse vluchtelingen in plaats van burgers van de landen waar ze nu al generaties lang wonen. Eén miljoen daarvan woont in door Israël bestuurd gebied (de "West Bank") en de rest is zo ongeveer stateloos.

Zou het nou geen goed idee zijn als iedereen de status quo eens zou aanvaarden als een startpunt? Om te beginnen houden we dan op met het woord "vluchteling" gebruiken voor mensen die die nog nooit van hun leven ergens anders hebben gewoond dan in het land waar ze nu ook wonen. Dat scheelt vijf miljoen "vluchtelingen". Van de vijf miljoen. Vervolgens krijgt elke Palestijn die nu in Jordanië, Syrië en waar dan ook woont gewoon een Jordaan, Syrisch enz. staatsburgerschap. Dan hoeven ze niet meer "terug" naar een land waar ze nooit zijn geweest omdat ze geen rechten hebben in het land waar ze nu zijn.

Dan blijven er nog twee miljoen Arabische bewoners van de West Bank en een paar miljoen sloebers in Gaza over waar iets voor geregeld moet worden. Die lui in Gaza moeten eigenlijk weg: het is daar overbevolkt en er is geen uitzicht op beter. Laten zij opgenomen worden door landen waar men ook Arabisch spreekt en deze (overwegend jonge) mensen een toekomst kan bieden. De UNRWA kan dan eindelijk worden opgeheven zonder dat meteen de halve bevolking van die strook op apegapen komt te liggen.

Het is de hoogste tijd om voor de oplossing van het Palestijnse probleem niet langer in de richting van Israël te kijken. Die staat kan geen miljoenen Arabieren opnemen, en doet er vanwege de (al dan niet latente) vijandigheid van moslims jegens Joden ook goed aan dat niet te willen.

Martijn zei

God koos het volk van Jakob uit, niet vanwege dat volk (als doel op zichzelf), maar om zijn eigen heilsplan te verwezenlijk. En die zijn verwezenlijkt, nu in Christus AL Gods beloften vervuld zijn. Dat staat in het Nieuwe Testament, maar die schijnen Christenzionisten als Gert en Ben niet te lezen.
Verder is de discussie over palestijnen als volk een onzindiscussie. Feit is dat de arabische bevolking al generaties lang in het betwiste land woont (sommigen zullen ongetwijfeld joodse wortels hebben - echt niet alle joden vertrokken na AD 70 en 150). Het westen heeft het MO verdeeld in stukjes land, waarmee automatisch nieuwe volken ontstonden: Syriers, Jordanezen, Irakeze, Libanezen EN Palestijnen. Het is volstrekt Gods-lasterlijk te beweren dat die oorspronkelijke bewoners moeten verdwijnen om plaats te maken voor mensen die er niet thuis horen en niet eens geloven in God.Dat heet 'God voor je karretje spannen' en dat komt akelig dicht in de buurt van een overtreding op het 3e gebod (en 1e en 2e, als we van Israel onze heilige koe maken).