zaterdag 21 december 2013

Mijn doelen lang niet gehaald

Het is de tijd van het jaar voor wat rapportage over hoe het dit jaar met werk verliep. Dus heb ik vanmorgen de cijfers van onze Engelstalige eredienst onder de loupe genomen. Doelen stellen kan soms heel pijnlijk zijn als je ze niet echt haalt..

Een jaar geleden was dit mijn doel met onze Engelstalige gemeente in Heliopolis:
1. We aim to see the attendance on Friday grow to 30 adults and 10 children by the end of 2013.
2. We like to see a women bible study come into existence after Summer 2013
3. Have enough people to be able to continue worship services in Summer.
4. Have a lay reader and two acolytes (children, teens) in church
Welaan, hoe ging het?
1. In de tweede helft van 2012 hadden we gemiddeld bijna 22 mensen in onze eredienst op vrijdagmorgen.  In de tweede helft van 2013 was dat aantal ruim 25.  Wel een beetje groei, maar lang niet wat ik beoogde.  Van die 25 zijn er 19 volwassen, en 6 kinderen.

2. En die vrouwenbijbelstudie... is er ook niet.  Gelukkig begon mijn vrouw hier juist vanmorgen over zodat er misschien toch iets te gebeuren staat.  2014 dan maar.

3. Ik ben blij dat we in de zomer, terwijl er zoveel spanningen waren met de Moslim Broederschap en het leger, toch alle weken - op een na - eredienst konden houden met gemiddeld tien mensen.  En dat terwijl juist op vrijdag altijd problemen werden verwacht, en de zomertijd ook de tijd is dat expats vaak buitenslands op vakantie gaan.

4. Layreaders... daar ga ik nu meteen twee mensen voor benaderen.  En hetzelfde voor de acolieten.  Ik was dit een beetje vergeten :D

De doelen zijn dus maar ten dele gehaald.  Maar ik ben intussen dankbaar voor hoe dit jaar met de gemeente is geweest.  De behoefte aan een groeiend aantal blijft intussen bestaan; 25 mensen is wel erg krap - vooral omdat de kinderen wat meer sociale contacten in de kerk nodig hebben.

2014 staat op aanbreken.  Tijd voor nieuwe plannen maken.
Geen opmerkingen: