dinsdag 24 december 2013

'De kerstboom een heidens symbool? Een sprookje van Grimm'

"Dat de kerstboom als Germaans vruchtbaarheidssymbool een heidense oorsprong heeft, is een sprookje, ooit bedacht door de gebroeders Grimm. De historische oorsprong van de kerstboom is heus christelijk, namelijk de vijftiende-eeuwse ‘boom des doods en des levens’, een illustratie die het kerstverhaal tegenover de zondeval stelt. Zeker versierd met christelijke symbolen kan een kerstboom prima in de kerk staan."

Deze woorden zijn van Axel Wicke, op de website van de Kerken in Den Haag. Een verademing om dat te lezen. Dus ik mag een kerstboom in de kerk en thuis hebben. Veel te makkelijk laten we ons aanpraten dat dit-of-dat een heidense oorsprong zou hebben. Welaan, zelfs ons woord 'God' heeft een heidense oorsprong.

Het idee dat het christelijk geloof uit de hemel neerdaalde en in een klap de context van de wereld zou wegvagen, is eigenaardig. God zelf daalde uit de hemel neer en werd een mens in een eigen context. Als God daar niet mee zat, waarom kijken wij er dan vreemd van op als ons christelijk geloof de trekjes overneemt van de culturen waarin het landt?

Wie moeite heeft met de kerstboom heeft moeite met zending en lijkt me ongeschikt om mee te werken aan God's missie om Zijn Woord middenin onze wereld gestalte te geven.

Ook al zou de kerstboom uit het heidendom stammen, wat dan nog? Dat doet het woord 'God' dus ook, en daar kunnen we goed mee leven. Wie meent dat het fout is om een kerstboom te hebben moet zich maar eens goed afvragen of die daarmee niet het werk van God in onze wereld tegenstaat. God kiest ervoor om onderdeel van onze wereld te zijn. Wie wereldvreemd is, verwijdert zichzelf uit de plaats waar God zelf kiest te zijn.

1 opmerking:

Miller zei

Amen broeder. And a Merry Christmas to you and your family.
By the way, wij hebben wel een klein kerstboompje. Dat is toch niet erg hoop ik? :-)