maandag 7 oktober 2013

St Canaire - de eerste Ierse feministe?

Ruins of the priory of Lindisfarne
Canaire (of Cannera) leefde en bad gedurende vele jaren in een cel die ze vlakbij Bantry Baai had gebouwd. Kort voor haar dood besloot ze Senan op te zoeken op het eiland waar hij zijn thuis had. Als je let op de woorden tot Senan over zijn gebrek aan gastvrijheid dan zou je haar wel de eerste Ierse feministe kunnen noemen! Ze had zeker ook een positief effect op de oudere man, want vroege legenden vertellen dat Aidan van Lindisfarne een leerling was van Sean, en die was zeker, zoals we al gezien hebben, een belangrijke leermeester voor vrouwen zowel als mannen.

Canaire stierf omstreeks het jaar 530. Haar feestdag valt op 28 januari. De plekvan haar deels verdwenen graf is gemarkeerd door een eenvoudige vlag, en is nog te zien in de wateren voor Scattery Eiland.

Canaire de Vrome, een heilige vrouw in het zuiden van Ierland, stichtte een klooster in haar eigen gebied. Op een nacht, terwijl ze aan het bidden was, verschenen aan haar in een visioen alle kerken van Ierland. Het leek wel alsof er een toren van vuur opsteeg naar de hemel van elke kant van de kerken. De hoogste torens van vuur, die het meest recht omhoog stegen naar de hemel, kwamen van Inis

Cathaig ( Scattery Eiland). ‘Mooi is de cel van Senan’, zei Canaire, ‘ik zal erheen gaan; moge mijn opstanding er vlakbij zijn.’ Ze ging onmiddellijk, zonder een andere begeleiding dan de torens van vuur die ze in lichterlaaie zag staan, dag en nacht, totdat ze ter plaatse kwam. En toen ze de kust bereikte liep ze op de zee alsof ze op vlak land liep totdat ze bij Inis Cathaig kwam. Senan wist dat ze eraan kwam en hij ging haar tegemoet en verwelkomde haar.

‘Ja, ik ben gekomen’ zei Canaire tegen hem. ‘Ga naar je zus die op het eiland ten oosten van dit eiland woont, zodat je haar gast kunt zijn’ zei Senan. ‘Daarvoor ben ik niet gekomen’ , zei Canaire, ‘Christus is niet slechter dan jij. Christus kwam net zo goed om vrouwen te redden als om mannen te redden. Vrouwen zowel als mannen kunnen het hemelse koninkrijk binnengaan. Waarom zou je vrouwen dan niet toestaan om op dit eiland te wonen?’

‘Je bent koppig’, zei Senan. ‘Goed’, antwoordde Canaire, ‘krijg ik dan waar ik om vraag?’ Wil je me een plaats geven op dit eiland waar ik kan wonen, en het heilige sacrament van de Eucharistie?’

‘Ja, Canaire, je zult een plaats van wederopstanding krijgen hier, aan de rand van de golven’, zie Senan. Toen kwam ze aan wal, ontving het sacrament van Senan, en ging meteen naar de hemel.

Uit Edward Selness, Wijsheid van Keltische heiligen.

Geen opmerkingen: