zaterdag 20 mei 2017

20 Mythen over de Arabieren: Mythe #2: Arabieren zijn één volk

Om te zien of Arabieren één volk zijn, is het van belang eerst vast te stellen wat een volk eigenlijk is. De internetversie van het woordenboek van Van Dale geeft twee opties die we allebei zullen gebruiken om de mythe dat de Arabieren één volk zijn, van de tafel te vegen. Volgens Van Dale is een volk ‘de gemeenschap van bewoners van een land die afstamming, taal, zeden, overlevering gemeen hebben’ of ‘de gezamenlijke bewoners van een staat in betrekking tot het staatshoofd of de regering, de onderdanen.’

De vraag is dus: zijn de Arabieren een gemeenschap van mensen die afstamming, taal, zeden en overlevering gemeen hebben, of hebben ze een gezamenlijk staatshoofd? Alvorens die vraag te kunnen beantwoorden, moeten we eerst vaststellen wie de Arabieren zijn. Die vraag is niet simpel te beantwoorden. page9image10224 page9image10384 page9image10544 page9image10704 page9image10864 page9image11024 page9image11184 page9image11344
page10image496 page10image656 page10image816 page10image976 page10image1136 page10image1296 page10image1456 page10image1616
Op politiek niveau kan je zeggen dat alle bewoners van landen die zich Arabisch noemen, daardoor Arabier zijn. Wel, dit betekent dat alle bewoners van de volgende landen allemaal Arabier zijn: Marokko, Mauretanië, Algerije, Tunesië en Libië, Jordanië, Libanon, Palestina, Syrië en Egypte, Irak, Koeweit, Saoedi-Arabië, Katar, Oman, Jemen, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten, Soedan, Somalië, Djibouti en de Comoren. Op basis van die definitie kan je met geen mogelijkheid zeggen dat de Arabieren een volk zijn. Al die Arabische landen hebben immers eigen staatshoofden en eigen regeringen.

Bovendien kan je met geen mogelijkheid volhouden dat bewoners van bijvoorbeeld Algerije en Irak, dezelfde afstamming, taal, zeden en overlevering gemeen hebben. Zelfs binnen die landen zijn de verschillen zo groot dat in Irak de Koerden, de soennieten en de sjiieten elkaar als verschillende volken te vuur en te zwaard te lijf gaan. In Algerije wonen naast de meerderheid van Arabieren ook miljoenen Kabyle-berbers, die ziedend worden als je het waagt te suggereren dat ze Arabieren zijn. Ze spreken een andere taal en hebben een andere cultuur.

In de Arabische wereld bestaan 24 verschillende moedertalen die elk door meer dan een miljoen mensen worden gebruikt . Dat zijn 17 Arabische talen en zeven andere talen. Weliswaar is de officiële schrijftaal in alle landen hetzelfde Modern Standaard Arabisch, maar om dat nu als enige reden te gebruiken om de Arabieren een volk te noemen, dat is onredelijk. Immers, we noemen Engeland, Singapore, de Verenigde Staten, Nigeria en Liberia ook niet één volk, terwijl in elk van die landen Engels als belangrijkste taal wordt gebruikt.

Je kan de vraag ook anders bezien en ervan uitgaan dat de bedoeïenen in en rond het Arabisch Schiereiland de ‘echte’ Arabieren zijn. Zo zien ze het in elk geval graag zelf. Ook van hen kan je echt niet zeggen dat ze tezamen een volk vormen. Wat taal betreft verschillen ze niet veel, maar de meeste stammen zijn er trots op dat ze hun eigen politieke leiders hebben, en ze hebben vaak genealogieën die meer dan een millennium teruggaan om te onderstrepen dat ze juist niet hetzelfde zijn. Als je dat geen reden vindt om te spreken over verschillende volken, moet je ook zo flink zijn om toe te geven dat Duitsland en Nederland één volk vormen.

De mythe lijkt dus geen stand te houden. De Arabieren, hoe je die term ook definieert, zijn wat betreft politiek, taal, zeden en overleveringen een mengelmoes van vele volken. Nee, geen smeltkroes, maar eerder een schaal tuttifrutti.         

Geen opmerkingen: