dinsdag 2 oktober 2012

Tijd en routine: keltische gebeden

De website Keltische  Gebeden kan je wellicht helpen met een dagelijkse routine op te bouwen van bidden, denken en bijbellezen.  De  website kent een cyclus van twee jaar, met dagelijks nieuwe gebeden en gedachten, opgenomen in de routine van een simpele liturgie.  Zie hier: www.keltischegebeden.nl

Omdat de Keltische heiligen tijd zagen als een werkelijkheid die geheiligd wordt door een liefhebbend God, waardeerden ze de dagelijkse gang van zaken, de routine, het normale. Ze geloofden dat God niet zozeer gevonden wordt aan het einde van de tijd, als de heerschappij van God eindelijk komt, maar nu, daar waar gelovige mensen al leven onder die heerschappij. Hun spiritualiteit werd gekenmerkt door dankbaarheid, en in onze verhalen vinden we hen terwijl ze God aanbidden in hun dagelijks werk en in heel gewone karweitjes.
E.C.Sellner, Wijsheid van de Keltische heiligen

Arbeid en rust, werk en ontspanning,
de bezige hand, en dan bekwaam denken:
dit in elkaar overlopen van tegengestelden
is het geheim van levensvreugde.
Uit Hebridean Altars

Geen opmerkingen: