vrijdag 24 mei 2013

Recensie van mijn boek in het Nederlands Dagblad

Het Nederlands Dagblad plaatste vanmorgen een aardige recensie van mijn boek waarin ik vragen van atheisten aan het christelijk geloof beantwoord. Mooi dat de recensent er soms om moest lachen!

Christusbewuste antwoorden
auteur: Dick Schinkelshoek

De anglicaanse priester in Caïro, journalist en schrijver Jos Strengholt schreef korte antwoorden op zeker tweehonderd vragen van atheïsten aan het christelijk geloof. Hilarisch en scherp.

Graan dat sterft als het op het land valt – is dat geen onzin? Welnee, zegt Strengholt. Heeft de vraagsteller het dan zelf nooit teleurgesteld over bloemen in de tuin die doodgegaan zijn? En als je het hebt over het wetenschappelijke bewijs dat de exodus uit Egypte nooit plaatsvond, weet je dan niet dat het bijna onmogelijk is te bewijzen dat iets niet is gebeurd? Los ervan dat het christelijk geloof veel zwaarder leunt op een historische opstanding van Christus dan op een historische uittocht uit Egypte: over een paar jaar grondig onderzoek zijn er vast weer geleerden die anders concluderen.

Veel geschamper van atheïsten over de Bijbel, als gedateerd en innerlijk tegenstrijdig boek, berust nergens op. De evolutietheorie heeft helemaal niet bewezen dat het scheppingsverhaal onzin is, zoals de natuurwetenschappen niet hebben bewezen dat God niet bestaat.

Zelfverzekerd maar ook eerlijk gaat Jos Strengholt, Nederlands theoloog en werkzaam als anglicaans priester in Caïro, zeker tweehonderd kritische vragen langs die atheïsten wel aan het christelijk geloof stellen.

Strengholt wilde ‘echte’ – en geen zelf geconstrueerde – vragen gebruiken om die te beantwoorden. Vragen die bovendien op hun scherpst zijn geformuleerd. Hij vond ze op freethinker.nl, een website waar ‘het vrije denken regeert’ en atheïsten elkaar vinden in hun strijd tegen alles wat naar religie riekt. Voor de soms militante en vaker tamelijk onwetende atheïstische bezoekers van deze website en hun geloofsgenoten schreef hij zijn Kleine catechismus. Niet om te bewijzen dat het christelijk geloof waar is, of Jezus navolgenswaardig, maar om aan te tonen dat heel wat kritische vragen aan het geloof christenen minder in de problemen brengen dan wel wordt gedacht.

De vragen gaan over de betrouwbaarheid en de boodschap van de Bijbel, over de evolutietheorie, over Gods eigenschappen (‘Hoe kan een alwetende God teleurgesteld zijn in mensen?’), over de moraal van christenen en over allerhande ‘godsbewijzen’. Soms geeft Strengholt toe dat hij het antwoord toch niet weet. Zoals over de vijgenboom die op bevel van Jezus verdort. Soms is zijn toon spottend, ironisch, af en toe bijna bijtend, hilarisch ook, maar meestal open en oprecht. Strengholt aarzelt ook niet om zijn eigen verwonderde vroomheid te laten zien. Zoals in zijn passage over Gods liefde (‘Hoe kun je van Iemand houden die je nooit hebt gezien?’). Daar wordt zijn schrijftoon ingehouden, stil bijna.

Zouden alle christenen het precies zo zeggen en zien als Strengholt? Vast niet. Maar zijn zelfbewuste (of is het ‘Christus-bewuste’) houding en zijn soms verrassende doorkijkjes zorgen voor een reeks leerzame antwoorden. Waar je soms ook hard om kan lachen. ■


Als Adam en Eva alleen drie zonen hadden, waar komen wij dan vandaan?
Wie zegt dat Adam en Eva alleen drie zonen hadden? Sommige christenen beweren dat er blijkbaar ook sprake was van zussen. Maar de gedachte dat die zonen baby’s verwekten bij niet genoemde zussen, vind ik beslist onprettig en het staat ook haaks op alle wetten tegen incest in het Oude Testament, Ondanks dat zijn er christenen die dit als optie aanhangen om dit probleem op te lossen. Evolutionisten kunnen trouwens moeilijk het morele vingertje opheffen in dit geval, want wie uitgaat van een zich langzaam ontwikkelende mensheid kan zich, lijkt me, nauwelijks bekommeren om de moraal van de eerste mensachtigen. Alsof de zich zo ontwikkelende mensheid regels had tegen incest.
Alternatief: er waren naast Adam en Eva in den beginne meer families geschapen. In dat geval deelden die in de zondeval door Adam en Eva, net als de hele schepping. En ze zondigden dan ongetwijfeld op soortgelijke wijze als Adam en Eva. Maar ach, dit is zo speculatief. We weten het gewoon niet. Ook evolutionisten hebben nauwelijks een idee over de eerste mensachtigen en hoe zich daaruit de mensheid ontwikkelde.

Kleine catechismus voor freethinkers. Prikkelende vragen aan het christelijk geloof.
Jos Strengholt. Uitg. Medema, Heerenveen 2013. 185 blz. € 14,95

1 opmerking:

Miller zei

Hoi Jos, dat ziet er goed uit. Ben heel benieuwd naar de rest. Morgen in Church bestel ik meteen 10 exemplaren.